ZEČEVI U PARENJU

07.08.2008. | Tekst: Thibaut Mace Fotografije: Oliver Bucheron | Upoznajte LOV

ZEČEVI U PARENJU

ZEČEVI U PARENJU
ZEČEVI U PARENJU

Periodu parenja u životinjskom svetu obično predstoji borba mužjaka za primatom nad ženkama. Kod zečeva ta borba više podseća na trku bolida i kaskaderske probe nego na pravu mušku borbu za prevlast

Ako po nečemu zečeve možemo da izdvojimo od ostale divljači, to je sigurno po periodu reprodukcije. Kod ove divljači taj period traje skoro cele godine. Ženka godišnje može imati i do četiri okota sa, u prošeku, tri mladunca koje nosi šest nedelja. Vrhunac reprodukcije je obično negde u aprilu i maju, dok su jedini meseci u kojima se ne razmnožavaju oktobar i novembar (početak lovne sezone).

Zec-kaskader i bokser

Kako su zečevi po svojoj prirodi individualci, ova vrsta se okuplja u grupe samo u periodu parenja. Mužjaci koje su odbile nereceptivne ženke, obično se koncentrišu oko jedne jedine ženke. Velika nesrazmernost u broju mužjaka i ženki primorava dominantnog mužjaka na borbu za očuvanje svoje pozicije. Kasnije ženke same gaje svoje mladunče, a mužjaci se vraćaju "momačkom" životu.
Ali, vratimo se periodu koji predhodi parenju zečeva.

Baš u to vreme svedoci smo pravog "spektakla", ispunjenim luđačkom j urnj avom, kaskaderskim skokovima i pravim "bokserskim mečevima". Naš fotoreporterOliverBucheron je iskoristio priliku koja mu se ukazala za posmatranje ove "bračne parade" tako što je uspeo da napravi nekoliko vrlo zanimljivih fotografija. Fotografije su nastale 22. aprila tokom četiri sata snimanja u prepodnevnim časovima. On je najednom velikom polju zapazio ukupno 74 zeca podeljenih u grupe od 5 do 12 jedinki. Uspeo je da snimi jednu grupu od ukupno 8 zečeva, fotoaparatom sakrivenim u jednom žbunu, na udaljenosti od tridesetak metara. Na njima se vidi celokupan proces koji predhodi parenju zečeva. U pitanju je borba mužjaka za prevlast i privilegiju da zadrže ženku za sebe. Borba se odvija na taj način što se mužjaci, oslonjeni na zadnje noge, "boksuju" odnosno tuku prednjim nogama pokušavajući da potisnu protivnika, gde gotovo uvek do izražaja dolazi veća telesna masa i snažnija struktura starijih mužjaka. Nakon potiskivanja jednog, dominantni mužijak potiskuje i ostale suparnike, sve dok kao nagradu ne zasluži parenje. Scena je vrlo impresivna, događa se u brzom ritmu i može da traje više sati.

Slika 1.

Slika 1.
Par zečeva pažljivo osmatra svaki pokret u okolini. Obe životinje su u sedečem položaju i deluju uznemireno. Jedan zec im se približio na par metara. Seda, uspravlja uši i nastavlja da gleda u njih.

USLOVI ZA PARENJE

USLOVI ZA PARENJE
VRHUNAC AKTIVNOSTI

Iako se zečevi pare nekoliko puta godišnje uočljivi su periodi kad je ta aktivnost na vrhuncu. Konstatovano je da je 90% ženki plodno u periodu od aprila do maja. Za razliku od toga plodnost u periodu januara i februara ima samo 10 do 20% ženki. Poslednji okoti su u septembru. Ovakve i slične procene su potvrđene skoro u celoj Zapadnoj Evropi, ali postoje i neki posebni faktori koji utiču na pokretanje procesa parenja. Jedan od njih je i padanje snega., kaže Olivier Bucheron.

Slika 2.

Slika 2.
Dominantni mužjak oseća da se nešto sprema.

USLOVI ZA PARENJE

U drugom planu vidljiv je još jedan mužjak koji kruži oko para. Zečica je rezervisana i uznemirena i uzdiže se na zadnje šape.

Slika 3.

Slika 3.
Dominantni mužjak započinje borbu sa jednim mužjakom sa strane. Drugi mužjak koristi tu priliku i "udvara se" ženki koja je za sada ostala bez zaštite. Uprkos njegovim naporima ženka ostaje u odbrabenom položaju,

Slika 4.

Slika 4.
Sve ovo kao da je uzbudilo i ostale mužjake sa strane. Počinje opšta jurnjava. Borba ne može da se izbegne. Dominantni mužjak juri onog prvog koji se usudio da se približi ženki.

Pristižu i ostali
mužjaci
Pristižu i ostali
mužjaci

Pristižu i ostali mužjaci da bi učestvovali u borbi. Smenjujusetuče, trke i skokovi Jo je ono što se naziva obred parenja. Zaista atraktivan i nesvakidašnji prizor.

Slika 5.

Slika 5.
Dominantni mužjak braneći svoju poziciju pretendenta, sukobljava se sa više mlađih mužjaka koji pokušavaju da iskoriste priliku.

deo slike 6.
deo slike 6.
deo slike 6.

Tri dela slike 6.
I pored ovakvog udvaranja i ljute borbe suparnika ženka ostaje verna svom dominantnom mužjaku.
U jednom momentu snimljen je i kadar, kada i ona napada uljeza, juri ga i grebe po leđima.
Uljez je na kraju morao da prizna poraz i povijenog repa on beži.

deo slike 7.
deo slike 7.

Dva dela slike 7.
Na kraju ove borbe dominantni mužjak, pobednik, puzeći se približava ženki. Par je napokon zajedno, ali još uvek neće doći do parenja, dok ih prevelika blizina ostalih zečeva ometa. I na kraju, posle opšteg meteža, mir.
Dominantni mužjak prilazi svojoj zečici da je smiri, ali je ona još uvek oprezna sa uzdignutim ušima jer je uljez još uvek na vidiku.

Posle dugotrajne i teške borbe, pobednik se vraća svojoj "dami"

OKOT KOJI DUGO TRAJE

Od januara do oktobra

Prvi okot zečeva počinje još u januaru. Poslednji početkom oktobra. Zečica nosi 41 dan. Prosečno, svaka zečica skotna je tri puta godišnje sa dva do tri nakota. I pored tako velike reprodukcije skoro više od polovine mladunaca strada tokom prvih nedelja života (automobili, predatori, loši meteorološki uslovi). Mužjak je već u šestom mesecu polno sazreo. Ali izgleda da tako mladi mužjaci ne učestvuju u obredu parenja. Za vreme parenja moguće ih je, s vremena na vreme, primetiti u okolini, ali ih odrasli zečevi brzo rasteruju. Zečevi veoma brzo rastu i zato je veoma teško odrediti njihovu starost samo na osnovu veličine.

OKOT KOJI DUGO TRAJE

Zečevi jako brzo rastu. Meč u šestom mesecu mužjaci su polno zreli.

Tekst: Thibaut Mace
Fotografije: Oliver Bucheron

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/