RSS feed


RSS feed-ovi dostupni na sajtu poljoprivreda.rs

rss-image Pregled najnovijih VESTI

rss-image Pregled najnovijih TEKSTOVA

RSS - Kratak uvod

Šta je RSS?

RSS vam omogućava da dođete do najnovijeg sadržaja sa sajta bez odlaženja na sam sajt sa koga ste RSS link uzeli. Opšte prihvaćena skraćenica RSS je nastala od engleskih reči 'Really Simple Syndication'. U osnovi, radi se o web strani dizajniranoj da bude čitana od strane kompjutera pre nego od strane ljudi.

Kako da koristim RSS?

U principu, prva stvar koju trebate da napravite jeste da nađete RSS čitač. To je kompjuterski program koji proverava RSS linkove koje ste mu zadali i vraća vam najnoviji sadržaj. Postoje različite verzije čitača, neki su bazirani na internet čitačima a neki su posebne aplikacije koje se skidaju besplatno sa interneta. RSS čitači koji su bazirani na internet čitačima omogućavaju nam da pristupimo traženom RSS feed-u sa bilo kog računara i rade na sličan način kao kada skidate e-mail poštu programom Outlook ili nekim sličnim. Kada ste jednom izabrali vaš čitač sledeći korak je da izaberete koji sadržaj želite da pratite. Na početku ove strane naćićete spisak svih RSS feed-ova koji su trenutno dostupni sa sajta www.poljoprivreda.rs. Neki internet čitači, uključujući Firefox, Opera i Safari, automatski proveravaju da li ima dostupnih RSS feed-ova na web strani i prikazuju ikonu kada ih pronađu. Ovo čini korišćenje feed-ova mnogo lakšim. Za više detalja o ovome posetite njihove websajtove.

Kako da dobijem RSS čitač?

Postoji veliki broj trenutno dostupnih čitača čije se nove verzije pojavljuju redovno. Različiti čitači koriste različite operativne sisteme, tako da i vi morate da izaberete čitač koji odgovara vašem sistemu.

RSS ČITAČI

Windows

Newz Crawler

FeedDemon

Awasu

Mac OS X

Newsfire

NetNewsWire

Web

Bloglines

FeedZilla

NewsGator

Microsoft Live

My Yahoo!

Browser

Mozilla Firefox

Other News Readers (GOOGLE)

*Portal Poljoprivreda.rs/Poljoberza.net nije odgovoran za sadržaj spoljnih sajtova

Mogu li da koristim ovaj RSS na svom sajtu?

Ako imate sopstveni web site, možete da prikažete najnoviji sadržaj sa drugih sajtova koji poseduju RSS. Mi vam predlažemo da koristite RSS feed-ove sa sajta poljoprivreda.rs. Spisak svih dostupnih feed-ova je naveden na početku ove strane.