Slobodna razmena roba

16.04.2008. | Magazin AGRAR | Magazin AGRAR

Slobodna razmena roba

Slobodna
razmena roba

Ne postoje prepreke veoma brzom ulasku Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju, jedinstven globalni multilateralni sistem koji, praktično, objedinjuje celokupnu svetsku trgovinsku razmenu i preko kojeg se 97 % svetske trgovine robom i uslugama obavlja između zemalja njenih članica

Ovo je na sednici Radne grupe za pristup Srbije STO, održanoj tokom ovog meseca u Ženevi, rekao direktor pomenute međunarodne asocijacije Paskal Lami iznoseći izrazito pozitivan stav o priključenju naše zemlje navedenoj organizaciji. Inače, pored multilateralnog sastanka sa predstavnicima zemalja članica STO koje čine stalne članice Radne grupe

za pristup Srbije (SAD, EU, Australija, Kina...) delegacija našeg Ministarstva poljoprivrede je tom prilikom otpočela i pregovore na bilateralnom nivou sa zemljama članicama STO. Održani su i sastanci sa predstavnicima Kanade, Švajcarske, Norveške i Turske na kojima su razmatrani aspekti ulaska Srbije u ovaj multilateralni trgovinski sistem sa stanovišta poljoprivredno prehrambene industrije zemlje.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/