IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA - Sečanj

14.11.2008. | Tekst: Ava Marija i Acko Jegrečki Foto: V. Lazić | Agronomska revija

Sečanj -
IV LETNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA

Drugi dan, 12. avgust

• Domaćini: Milivoj Zarin i Borislav Skorić

• Predavači:
- Dragan Stefanović, Ministarstvo poljoprivrede - o ruralnom razvoju,
- prof. dr Georgi Antov - o govedarstvu,
- prof. dr Jovan Crnobarac - o suncokretu i
- dipl. ing. Nikola Škorić - o tehničkotehnološkim osnovama za izbor mehanizacije za proizvodnju strnina.

• Predavači ispred firmi:
- Boško Lukić, „Agrovojvodina mehanizacija" (Novi Sad) - o traktorima;
- Predrag Mitrić, ProCredit Bank (Zrenjanin) - o kreditiranju:
- Dragan Ajduković, „Braća Tomić" (Novi Sad) - o ulju „Bison";
- Dušan Pavlović, Delta agrar mehanizacija (Bački Jarak) - o mehanizaciji Fendt, Fahr, Amazone...;
- Velibor Vasiljević, Delta Generali - o osiguranju u agraru;
- Vladimir Labus, IKR YU - o mehanizaciji New Holland.

• Mesto održavanja Škole: na njivi, strništu, uz put Sečanj - Jaša Tomić.

Slika: Mesto održavanja Škole: na njivi, strništu, uz put Sečanj - Jaša Tomić

Mesto održavanja Škole: na njivi, strništu, uz put Sečanj - Jaša Tomić

Politika ruralnog razvoja u Republici Srbiji

O politici ruralnog razvoja govorio je Dragan Stefanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Iz njegovog izlaganja izvučene bitne poruke razvoj sela:

O ruralnim oblastima:
• Ruralne oblasti u Srbiji zauzimaju 85% teritorije zemlje;
• U ruralnim oblastima živi 55% ukupnog stanovništva;
• Ruralne oblasti u Srbiji definisane su prema kriterijumima OECD, kao one opštine sa gustinom naseljenosti ispod 150 stanovnika po km2 . Prema ovoj definiciji, od ukupno 165 opština, 130 opština je okarakterisano kao ruralne opštine.
• U ruralnim oblastima se nalazi većina prirodinih resursa, kao i značajni ljudski resursi i privredne delatnosti, i važna kulturna i istorijska baština.

Glavne odlike i trendovi u ruralnim oblastima:
• Demografski trendovi: tokom perioda 1991-2002, broj stanovnika u ruralnim oblastima opao je za ukupno 3,6 % u poređenju sa ukupnim opadanjem stanovništva u zemlji od ukupno 1%.
• Trendovi zapošljavanja: stopa nezaposlenosti aktivnog ruralnog stanovništva je viša.
• Diverzifikacija ruralne ekonomije: nizak stepen diverzifikacije privrednih delatnosti u ruralnim oblastima.
• Poljoprivreda: preovlađujuća delatnost u većini ruralnih oblasti.
• Stopa nezaposlenosti: 21% (visoka).
• Infrastruktura : Slaba i nerazvijena.
• BDP po stanovniku u ruralnim oblastima: 74% od nacionalnog proseka.

Najvažnije aktivnosti Sektora za razvoj sela i poljoprivrede:
• Planiranje ruralnog razvoja
• Učestovanje u radu na izradi zakona i podzakonskih akata o ruralnom razvoju
• Priprema godišnjih planova ruralnog razvoja
• Ocena podnetih projekata
• Praćenje i ocena mera ruralnog razvoja
• Koordinacija i razvoj savetodavne službe
• Međunarodna saradnja o pitanjima ruralnog razvoja
• Usaglašavanje regulative sa politikom i regulativom EU u oblasti organske proizvodnje
• Sprovođenje zadataka utvrđenih zakonom o organskoj proizvodnji
• Sprovođenje Konvencije o biološkoj raznolikosti koja se odnosi na domaće životinje
• Izrada strategije za upravljanje i očuvanje životinjskim genetičkim resursima.

Aktivnosti koje se realizuju kroz uredbe i konkurse u 2008. godini:
• Podsticajna sredstva za ruralni turizam
• Podsticajna sredstva za socijalno ugrožena, raseljena i izbegla lica
• Podsticajna sredstva za pripadnike romske nacionalne zajednice
• Finansiranje regionalnih i lokalnih kancelarija za podršku ruralnom razvoju
• Podsticajna sredstva za organsku proizvodnju
• Podsticajna sredstva za očuvanje genetičkih resursa
• Realizacija projekta " Selo za 21. vek"

Klaster analiza identifikovala je četiri homogene grupe opština koje predstavljaju tip ruralnog područja u Srbiji:
• Visoko produktivna proizvodnja i integralna ekonomija
• Ekonomija malih urbanih područja
• Ekonomija orijentisana na prirodne resurse, pretežno planinska područja
• Region sa visokim turističkim kapacitetima i siramošnom poljoprivrednom strukturom

Politike ruralnog razvoja potrebne Srbiji u budućnosti
• Konkurentnost poljoprivrede i prehrambene industrije
• Diverzifikacija ruralne ekonomije - LEADER pristup
• Naglasak (u dugoročnom smislu) na tercijarnom sektoru
• Sve ovo uz aktivnosti usmerene ka:
a. Razvoju ljudskih resursa
b. Poboljšanju infrastrukture
c. Decentralizaciji (ekonomskoj i administrativnoj)

Utrošak vremena i energenata

Tabela:Utrošak vremena i energenata u proizvodnji pšenice u zavisnosti od izbora mehanizacije i tehnologije:

Tabela

Dipl. ing. Nikola Škrbić iz Instituta „Tamiš" Pančevo je na Letnjoj poljoprivrednoj školi ilustrativno saopštio rad „Tehničko-tehnološke osnove za izbor mehanizacije za proizvodnju strnina". Iz tog rada dva dela:

1. Značaj mehanizacije na poljoprivrednom gazdinstvu
• Utiče na utrošak vremena, energenata, ispunjenje zadatih agrotehničkih rokova,
• Utiče na kvalitet izvođenja radova i ili proizvoda,
• Utiče na uslove rada poljoprivrednika i okolinu (zemljište, vodu, vazduh),
• Utiče na troškove gazdovanja.

Tekst: Ava Marija i Acko Jegrečki
Foto: V. Lazić

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/