Klikering

12.02.2008. | Maja Šparovec | Zoo Hobby Moj pas

Klikering

 

 

Pre nego što počnemo sa konkretnim treninzima i klikerom, još malo teorije. Odre đene pojmove, koji možda zvuče suviše naučno, je svakako dobro poznavati. Klikering metoda je više od samog klika. Kao što će pokazati praksa, ta mala igračka baš i nije toliko bitna. Najbitniji je način učenja, sama filozofija i princip rada. Znak (marker signal) – klik (zvuk klikera) upotrebljavamo da psu pokažemo, da je to što u trenutku klika radi - dobro, da je to ono što od njega tražimo.

 · Klasično uslovljavanje (Classical Conditioning) – termin je koristio psiholog Pavlov, pas se samo odaziva na okolinu, bez svesnosti svog ponašanja.

 · Instrumentalno uslovljavanje  (Operat Conditioning) termin je koristio psiholog Skinner, gde pas sa svojim ponašanjem deluje na okolinu, a na ovim principima je zasnovana klikering metoda.

 · Pozitivna motivacija – - učenje psa bez fizičkog uticanja i korekcije, jednostavno rečeno nagrađujemo ponašanje koje želimo, ignorišemo ponašanje koje ne želimo.

 · Negativna motivacija – - učenje psa sa korekcijama i sa fizičkim uticajem, jednostavno rečeno kaznićemo ponašanje koje ne želimo. Vremensko usklađivanje (Timing) najveća greška trenera je loše vremenski usklađeno klikanje, jer uvek dobijemo ponašanje koje kliknemo i ne ono koje želimo.

· Kriterijum (Criteria) – pre početka treninga treba trener da odluči koje ponašanje želi nagraditi, to je kliknuti

· Primarno potkrepljenje (Primary Reinforcement)– hrana, igra ili nešto drugo, što će zadovoljiti neku potrebu.

·Stepen potkrepljenja (Rate of Reinforcement) – pas treba za nagradu da dobije nešto, što u tom trenutku želi.

· Primarni pojačivač (Primary Reinforcers) - kliker.

 · Averziv – - nešto neugodno, što pas želi izbeći.

 · Pozitivno potkrepljenje (R+) - nešto za psa dobro, što dodajemo sa ciljem da više puta dobijemo neko ponašanje (psu damo komadić hrane kada sedne).

 · Negativno potkrepljenje (R-) –- nešto za psa loše, što oduzmemo sa ciljem da više puta dobijemo neko ponašanje (kod učenja psa sa prisilom su aportiranje učili tako, da su psa uštinuli za uvo, otvorio je usta i primio aport, kada je pas otvorio usta, što je bilo željeno ponašanje, prestali su sa štipanjem).

·Pozitivna kazna (P+) - nešto za životinju loše, što dodamo sa ciljem da manje puta dobijemo neko ponašanje (cimanje sa povocem da bi pas manje vukao)

· Negativna kazna (P-) - nešto za životinju dobro, što oduzmemo sa ciljem da manje puta dobijemo neko ponašanje (okrenemo leđa – ne obraćamo pažnju na psa koji skače na nas).

· Gašenje ponašanja (E) - oslabimo neko ponašanje na način, da ga ne koristimo više (psa učimo da sedne i nagradimo svaki -sedi- ali ignorišemo svako drugo ponašanje, recimo lezi, lajanje,...)

 · Klasično učenje – na bilo kakav način (sa guranjem guze na pod, mamcem u vidu hrane, cimanjem, deranjem,...) obrazložiš psu, šta od njega tražiš, nagradiš poželjno ponašanje i kazniš nepoželjno.

· Učenje sa klikerom – tražiš poželjno ponašanje, markiraš ponašanje sa klikom i  nagradiš, u slučaju nepoželjnog ponašanja pričekajš i daješ psu mogućnost, da pokuša ponovo.

 

 

 

Kod klikering metoda se koristi samo instrumentalno uslovljavanje, pozitivna motivacija, pozitivno potkrepljenje (R+), gašenje ponašanja (E), ponekad negativnu kaznu (P-), primarno i sekundarno potkrepljenje i primarni pojačivač. Zanimljivo je, da su u firmi Animal Behavior Enterprises (ABE) pozitivnu kaznu (P+) koristili samo 12 puta u 50 godina i sa 15.000 naučenih životinja. Da bi koristili negativno potkrepljenje (R-) nije im bilo ni na kraj pameti. Kriterijum i vremensko usklađivanje su od velikog značaja za uspešno vaspitanja. Bob Baily kaže, da je umesto bilo kakve kazne pametnije koristiti pauzu (time-out) i pitati se: “Da li sam ja - trener stvorio taj problem sa premalim ili čak loše vremenski usklađenim potkrepljenjem, tj. nagradom?” On nikada ne uči tehniku kažnjavanja, jer ljudi previše često i na pogrešan način koriste tu metodu. Ako neko pogrešno koristi pozitivno potkrepljenje (nagradu) pas ne može patiti.

Bob Baily o kazni još kaže: “U retkim okolnostima, kada kazna znači potencijalnu korist, upotrebimo kaznu uvek sa ciljem da zaustavimo određeno ponašanje, koje bi moglo naneti štetu životinji, čoveku ili imanju. Sa mog stanovišta tako potpuno isključujem upotrebu pozitivne kazne (P+) kod učenja kinoloških sportova i poslušnosti i maksimalno smanjujem upotrebu kazne kod treninga službenih pasa.”Bez obzira koliko voli “ životinje, njegov stav o kazni zasnivan je na iskustvu i ciljevima, kod kojih je ponašanje životinja bez greške ogromnog značaja. Kod životinja, koje je vaspitao, nije išlo za bodove i pobede, nego za živote.

 

Maja Šparovec

 

 

 

 

 

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/