Karakter Pulina

03.02.2008. | Zoo Hobby Moj pas | Zoo Hobby Moj pas

Karakter Pulina

Karakter Pulina

Nivo delatnosti: Visok
Brzina učenja: Visoka
Temperament: aktivan nezavisan, mužjaci dostojanstveniji i hrabriji od ženki
Sposobnost kao psa čuvara: Visoka
Sposobnost nadziranja: Veoma visoka
Veličina legla: 5-7
Životni vek: 9-11 godina.

Preci pulina su sojenički lupoidni psi. Ti preci su u stalnim kretanjima i migracijama opstajali zajedno sa nomadima i njihovim stadima u najsurovijim prirodnim uslovima. Od tog doba do danas svi psi koji vode poreklo od sojeničkih pasa do danas nisu se mnogo promenili u samom izgledu i karakteru. Ostali su kao takvi još više učvrstili svoje radne karakteristike: izdržljivost i otpornost. Taj stari primitivni tip pasa opstao je na raznim krajevima sveta. Kao takav od davnina koristio se za različite namene, sve u zavisnosti od klime, položaja, vrste terena, a u vezi sa tim i čovekove delatnosti i civilizacijskog nivoa razvijenosti. Taj delokrug delatnosti kretao se od same zaštite gospodara, lova sa njim, vuče sanki do čuvanja stada. Prirodna selekcija u egzistencijalnom smislu, u ovom slučaju preživljavanja samog psa i čovekova intervencija da kroz radno najsposobnije jedinke sebi ostvari cilj, svog što lakšeg preživljavanja, dovelo je do rezultata koji nam govore da je pas u čovekovom civilizacijskom razvoju imao izrazito veliki udeo. Od pra istorije i pećinskog perioda, preko sojeničkog do današnjeg doba teško je i zamisliti šta je sve upisano u gene jedne rase poput pulina ili neke druge slične, kakvih je na planeti možda najviše.
Pulinovo genetsko nasleđe je izrazito jako i veliko. Ono je očito na sam prvi pogled u psa i glavu sa izražajnim očima, visoko nošenim špicastim ušima i zavijenim repom na leđima koji govore o njegovoj visokoj pozornosti.
Karakter i temperament kao kod retko koje rase.
Kao u granit uklesano stoji: odan, oštar, čuvaran, okretan, aktivan, izdržljiv, malo traži a puno daje!
To je odraz onog bogatog nasleđa koje i dan danas nosi u sebi jureći stada nepreglednim panonskim pustarama, sposoban da preživi i bez čovekovog prisustva iako je samo sa njim kompletan i kao pas i kao biće. To je strastveni jurišnik na sve što mu se poveri da tera. Od ovaca, krava, konja, koza, svinja do gusaka. Pulin zahteva stalan rad i akciju. Bez toga on nije, ne samo pulin, nego ni pas.
Da bi se neko detaljnije upoznao sa ovim psom i njegovim karakterom neophodno ga je videti u njegovom prirodnokm okruženju i ambijentu. U ruralnom ravničarskom stočarstvu koje polako jenjava i koje preti da na žalost svih, a posebno ljubitelja radnih pasa, otera u zaborav deo neafirmisanog narodnog blaga, zapostavljenog našim svakidašnjim nemarom. U vezi nemara sa pulinom kao delom našeg kulturnog i civilizacijskog nasleđa nekom drugom prilikom.
Zadatak nam je detaljnije i na uobičajen kinološki način opisati pulina. Kakav je, šta radi, i kako radi. Kako je već navedeno to je vrlo okretan i aktivan pas sa izraženim radnim sposobnostima. Njegov karakter i radne sposobnosti usko su vezane i nemoguće ih je odvojeno posmatrati. Ipak namenski mogu se posmatrati odvojeno, a tu je nekoliko vezanih celina.
Opšti karakter,
karakter i rad u polju sa stokom,
Karakter i rad u domaćinstvu
Pulin je specijalno ovčarski pas, terač stoke. Ipak on je univerzalan pas i za nisku i za visoku stoku, kako na terenima ravničarskog tako i brdskog tipa. Opšta pozornost pulina je preduslov za dobar start u nagonu za akcijom. Poznavanje poverenog stada i terena na kome ga čuva su dobar preduslov da zadate radnje izvršava tačno.
Nastavak u sledecem broju.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/