Veterinarska stanica Minić
Veterinarska stanica Minić
26232 Starčevo, Srb
Borisa Kidriča 6

+381 13632400
+381 13632400
dr Stanko Minić, ovlašćeno lice

Veterinarska stanica Minić

Veterinarska stanica "Minić" je osnovana 2001. Ostvaruje svoju delatnost u sistemu zdrastvene zaštite životinja u farmskom i individualnom sektoru, zdravstvene zaštite kućnih ljubimaca, u oblasti reprodukcije i veštačkog osemenjavanja domaćih životinja, zdravstvene zaštite pčela, trihinoskopskom pregledu mesa, obeležavanja i vakcinacije životinja i u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
Lečenje životinja se vrši i u ambulanti i na terenu. Vrše se sve vrste opštih i specijalističkih hirurških intervencija, kao i porađanje i carski rez.
U okviru Ambulante u Starčevu nalazi se stacionar za pse i mačke, a u fazi je i izgradnja pansiona za pse i mačke.

U okviru ambulante prodaju se lekovi, dodaci stočnoj hrani i stočna hrana. U petšop-u možete naći sve neophodne proizvode (hranu, lekove, igračke i sl.)

U našoj ambulanti možete poručiti i kupiti piliće, ćuriće i koke nosilje.