Štetočine lukova

08.06.2008. | Marčetić Đorđe | Agronomska revija

Štetočine lukova

Lukova muva [Hylemia antiqua)
OPIS ŠTETOČINE
Odrasla muva je sivkastosrebrnaste boje, duga 7-8 mm. Larva je beličasta, apodna, a najveće štete pravi na tkivu centralnog dela mladih biljaka. Jedna larva može da uništi više biljaka. Napada lukove u svim fazama razvoja: lišće napadnutih biljaka se savija, glavice trule i propadaju. Lutka je žućkasto-smeda, buretastog oblika.

Lukova muva (Hylemia antiqua

BIOLOGIJA
Lukova muva ima 2-4 generacije godišnje. Lutka u zemljištu prezimljava na dubini od 10-20 cm. Odrasli insekti se obično javljaju u vreme cvetanja višnje. Dopunski se hrani nektarom različitih biljaka. Ženka polaže jaja između pera luka i na grudvice zemlje. Larve se ubušuju u mladi luk, u centralni deo stabla, nanoseći velike štete. Takve biljke se suše i propadaju. Kod nešto starijih biljaka larve se ubušuju u glavice. Ponekad, njihov broj u glavici može da bude veći i od 50 jedinki. Razvoj larve traje oko 20 dana, a posle toga ona prelazi u zemlju i pretvara se u lutku. Nakon ulutkavanja pojavljuju se prvi odrasli insekti. Imago druge generacije se javlja u junu mesecu.

SUZBIJANJE
Početak zaštite treba uskladiti sa periodom leta imaga. Prvo tretiranje izvesti posle nicanja luka, a drugo, dve nedelje kasnije. Tretiranje se vrši preparatima na bazi: diazinona, dimetoata, tiametoksama. U regionima gde se lukova muva redovno javlja, mogu se primeniti preparati na bazi hlorpirifosa, koji se primenjuju inkorporacijom pre setve luka. Može se izvršiti potapanje arpadžika u rastvor na bazi imidakloprida, koji će nepovoljno delovati na prvu generaciju lukove muve (lml na 10 1 vode, u trajanju od 5min. i potom se obavlja sadnja).

Štete od lukove muve

Lukova buba [Lilioceris merdigera)
OPIS ŠTETOČINE
Imago je crvene boje, dužine 6- 7 mm. Na pokriocima ove vrste se uočavaju tačkasta udubljenja . Jaja su ovalna, svetlonarandžaste boje. Larva je sivkasto-žuta, na leđnom delu ispupčena.
BIOLOGIJA
Lukova buba ima 2 generacije godišnje. Imago prezimi u zemlji. U drugoj polovini aprila najpre napada ukrasne biljke, korove i biljke iz familije lukova, a potom prelazi na luk. Na perima luka izgriza manje ili veće delove lista. Posle kopulacije ženke polažu jaja u gomilicama na donju stranu pera luka. Nakon 10 dana larve se ubušuju u list, gde se hrane 2-3 nedelje. Larve se ulutkavaju u zemlji gde se preobraze u imaga. U drugom delu leta razvija se druga generacija insekata.
SUZBIJANJE
U slučaju da postoji potreba za hemijskim tretmanom, primeniti 1-2 tretiranja sa preparatima na bazi diazinona, dimetoata, tiametoksama.

Lukova buba
[Lilioceris merdigera)

Muva belog luka (Sui Hal u rida)
OPIS ŠTETOČINE
Imago je žuto-smeđeboje, dužine oko 8mm. Krila su sivkasto-smeđa, sa dve poprečne tamne pruge. Larva je beličasta, apodna.
BIOLOGIJA
Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi imago, koji je aktivan u rano proleće. Ženke polažu jaja još u februaru, kada biljke imaju 2-3 razvijena lista. Najčešće polaže jaja na najrazvijenije biljke u osnovu stabla. Jaja se lako uočavaju, a jedna ženka može da položi i do 1oo jaja. Larve se ubušuju u biljku, u zoni srednjeg lista, a potom prelaze na glavicu. Napadnute biljke su oslabljene i u većini slučajeva trajno propadaju. Odrasla larva napušta lukovicu i odlazi u zemlju da se ulutka. Jesenji luk je manje pogođen ovom štetočinom.
SUZBIJANJE
Suzbijanje se izvodi istim preparatima kao i kod lukove muve,
• Muva belog luka (Suilialurida) samo sto se sa intervencijom kreće nešto ranije od tretmana protiv lukove muve. Vreme primene uskladiti sa pojavom i aktivnošću imaga.

 
Muva belog luka

Marčetić Đorđe

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/