Preporuka NS hibrida kukuruza za setvu

26.04.2008. | dr Đorđe Jocković | Magazin AGRAR

Preporuka NS hibrida kukuruza za setvu

Pi še: dr Đorđe Jocković, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

dr Đorđe Jocković
Unapredjenje proizvodnje gajenih biljaka umnogome zavisi od raspoložive varijabilnosti i mogućnosti njenog iskorišćavanja (Goodman, 1990). Sve gajene biljke, a samimtim i kukuruz su pod uticajem genetičke erozije, genetičke ranjivosti i genetičkog nestajanja (Wilkes, 1984). Prirodna genetička varijabilnost kukuruza smanjena je u izvesnom stepenu oplemenjivanjem i stvaranjem inbred linija.

No i poredtoga, smatra se da je ukupna moguća genetička varijabilnost u kukuruzu neiscrpan izvor za uspešno oplemenjivanje za narednih milion godina (Zuber, 1982).

Oplemenjivanje kukuruza utemeljeno je na iskorišćavanju heterotisa (Intraalelna i interalelna in teraklcija gena, Schwarc and Laugner, 1969). Iznalaženje heterotičnih parova je osnovni cilj iskorišćavanja genetičke varijabilnosti. Iako u svetu postoji 12 heterotičnih grupa u umerenom klimatskom pojasu koristi se najčešće par Stiff Stalk x Lancaster (Goodman, 1984).

Intenzivnim radom na oplemenjivanju kukuruza stvore i su visoko prinosni hibridi raznih grupa zrenja koji su doprineli permanentnom povećanju prinosa. Smatra se da je oko 60% povećanja prinosa rezultat oplemenjivanja dok ostalih 40% rezultat novih tehnoloških rešenja i edukacije proizvodja a (Duvic, 1977).

Povećanje prinosa kukuruza u periodu 1946-1989 iz nosilo je izmedju 94 i 107 kg/ha/godišnje (Mišević i sar., 1987; Kojić, 1991). Dalje povećanje prinosa kukuruza iziskuje povećanje genetičkog potencijala rodnosti novih hibrida kao i poboljšanje tehnologi e gajenja (Kojić i Ivanović,1986).

Prvi novosadski hibrid NS 802 priznat je 1964. godine. Kao rezultat kontinuiranog rada na oplemenjivanju kukuruza svake godine priznaju se novi i novi sve bolji NS hibridi kukuruza. Od mnoštva priznatih hibrida proizvođačima je potrebno preporuči i nekoliko. Odabrati najbolje hibride za setvu i dati preciznu preporuku koja bi važila za sve uslove apsolutno je nemoguće. Pre svega, zato što neposto i hibrid koji se može jednako dobro suprotstaviti svim limitirajućim faktorima u proizvodnji.

Nadalje, veoma je teško predvideti kakve će biti vremenske prilike u toku vegetacije koje, praksa je pokazala, najviše utiču na visinu prinosa. Zatim, prisutne su velike razlike u zemljištu, ekonomskoj moći i nivou znanja proizvođača, snabdevenosti tržišta itd.

U genetičkom smislu prisutne interakcije hibrida i godine, hibrida i lokacije itd, su najčešće najveća nepoznanica i veliki problem, posebno u početku širenja novog hibrida. Iz tih razloga, jasno je da se daje samo generalni predlog šireg sort menta, a svaki proizvođač mora napraviti konačni izbor hibrida za svoje njive.

Makro ogledi sa NS hibridima kukuruza postavljaju se svake godine na velikom broju lokaliteta. Osnovni cilj postavljanja makro ogleda je da se proizvođači upoznaju sa novo priznatim hibridima, da se upoznaju sa hibridima koje do sada nisu gajili i da se novi hibridi provere u proizvodnim uslovima u različitim agroekološkim uslovima.

U 2006. godini makro ogledi su postavljeni u 29 lokaliteta. Za makro oglede odabrano je 19 NS hibrida kukuruza koji su najrašireniji u proizvodnji i nekoliko novih hibrida. Hibridi su sejani po osam redi, a dužina reda je zavisila od dužine parcele. Najćešće je površina na kojoj je sejan jedan hibrid bila oko 20ak ari. Primenjena je tehnologija gajenja kao u širokoj proizvodnji. Makro ogledi se najčeće nepostavljaju u ponavljanjima tako daje bilo kakvo precizno i validno upoređenje vrednosti hibrida nemoguće.

Najbolji prvi rejon za proizvodnju kukuruza čine: Južna i Zapadna Bačka, Južni Srem i Podrinjsko-Kolubarski region. Drugi rejon sa nešto slabijim uslovima za ovu proizvodnju čine: Južni Banat i šumadij sko-pomoravski region. Treći rejon, sa još slabijim uslovima za proizvodnju kukuruza, čine: Severna Bačka, Severni, Srednji i Istočni Banat. Četvrti i najnepovoljniji rejon za ovu proizvodnju čine: Centralna, Istočna i Južna Srbija

Preporuka NS hibrida kukuruza

NS 6010 je i prošle godine ubedljivo potvrdio da je najrodniji hibrid. Samo da podsetimo NS 6010 je u 2005.oj godini dao ubedljivo najveći prinos od svih hibrida gajenih na ovim prostorima.

NS 640 je još jednom pokazao da je odličan hibrid, prava mera za upoređenje. To je hibrid koji nikada nije razočarao, izuzetno adaptabilan i stabilnog prinosa. Pored onih već dobro poznatih agronosmskih osobina, da ima potencijal rodnosti i pre ko 15 tona suvog zrna po hektaru, da ima lep klip i duboko zrno, lepe žuto-narandžaste boje, da se lako bere i dobro čuva, osvajanjem trećeg mesta u konač nomplasmanu potvrdio je da je i dalje jedan od najrodnijih hibrida na ovim prostorima.

NS 5010 je najprijatnije iznenađenje u 2006. godini. Ovaj hibrid priznat je 2002.godine i upravo zbog mnoštva hibrida u FAO 500 grupi zrenja nije dobio pravu šansu do sada. Dosadašnji i rezultati hibrida NS 5010 na velikom broju lokaliteta, gde je često bio najrodniji ili među najrodnijim NS hibridima kukuruza u 2006.oj godini, ukazuju da je to izvanredno dobar hibrid što ga nominuje da ga preporučimo proizvođačima za gajenje u 2007.oj godini.

„Zenit” je i u 2006.oj godini bio jedan od najrodnijih NS hibrida kukuruza uzimajući u obzir sve lokalitete. „Zenit” je bio prvi po prinosu u drugom rejonu. Pored velikog potencijala rodnosti „Zenit” ima izuzetno čvrsto stablo i u najvećim olujama ne poleže, lako se bere i dobro se čuva. To su osnovne odlike i razlozi zbog čega mnogi smatraju da je to najkompletniji hibrid na ovim prostorima.

Preporuka NS hibrida kukuruza za 2007. godinu FAO 200 grupa zrenja: NS 208 i NS 223. FAO 300 grupa zrenja: NS 300, NS 3014 i NS 3010. FAO 400 grupa zrenja: NS 444, NS 4010, NS 402 i NS 4015.. FAO 500 grupa zrenja: NS 501, NS 540, NS 510, NS 507, NS 542, NS 5033 i NS 5043 FAO 600 grupa zrenja: NS 640, NS 6010, Zenit, Radan i NS 6030. FAO 700 grupa zrenja: Tisa, Balkan, Dunav i NS 770. Hibrid speci fičnih svojstava: NS 645 uljani, NS 5016b (beli), NS 609b (beli) i NS 620K (kokičar).

NS 3014 Priznat je u FAO grupi zrenja 300. Potencial rodnosti mu je i preko 12 tona suvog zrna po hektaru. Odlikuje se izuzetnom tolerantno ti prema suši. Dobre je adaptabilnosti i stabilno ti prinosa. Biljka je visine oko 260 cm, klip formira na oko 100cm. Klip je cilindičnog oblika izuzetne duži ne sa oko 14-16 redi veoma lepog, krupnog žutog zrna. Masa 1000 zrna mu je oko 400 grama. Lako se bere i dobro se čuva. Optimalna gustina mu je oko 65 000 biljaka x ha-1 u berbi (70cm x22cm).

kukuruz

NS 4015 Novi srednje rani hibrid, FAO 400 grupezrenja, vegetacije oko 120 dana. Potencijal za prinos mu je preko 14 tona suvog zrna po hektaru. Biljka je visine oko 280cm, vršni klip formira na oko 100cm. Klip je sa 14-16 redi žutog zrna. Zrno je krupno duboko mase 1000 zrna oko 400 grama. Lako se bere i dobro se čuva. Dao je dobre rezultate u makro i demo ogledima 2006.e godine. U fazi sazrevanja brzo otpušta vlagu i zato se preporuču je za kombajniranje zrna. Optimalan broj biljaka u berbi je oko 62000 biljka.

NS 444 Ultra Prvi hibrid u Srbiji tolerantan prema herbicidima za uskolisne korove, nije genetički modifikovan. Herbicid Focus ultra rešava usko lisne korove. Pravo rešenje za njive zakorovljene sirkom. Potencijal rodnosti mu je preko 14 tona suvog zrna po hektaru. Biljka je visine oko 300cm, vršni klip formira na oko 110cm. Klip je sa oko 14 redi žutog zrna. Zrno je duboko sa oko 400 grama mase 1000 zrna. Lako se bere i dobro se čuva. Stoka ga rado jede. Odlikuje se dobrom adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Preporučeni broj biljaka u berbi mu je oko 50 000 biljaka.

NS 510 Srednje rani hibrid (125 dana vegetacije). Potencijal za rodnost mu je preko 15 tona suvog zrna po hektaru. Sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640. Do bre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. U mnogim ogledima i na proizvodnim parcelama gde je do sada ispitivan dao je vrhunske prinose. Biljka je visoka i elastična sa uspravnim listovima. Klip je cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna sa tankim oklaskom. Zrno je tipa zuba na narandžaste boje, krupno, mase 1000 zrna iznad 400 grama.U optimalnim uslovima proizvodnje najbo je rezultate daje pri 57 000 biljaka ha –1 . Pogodan je za sve ravničarske krajeve.

kukuruz

NS 5043 Srednje kasni hibrid (120 dana vegetacija). Potencijal za prinos mu je preko 20 tona suvog zrna po hektaru. Bio je najrodniji hibrid u komisiji za priznavanje 2003 i 2004 godine i najrodniji u post komisijkim ispitivanjima 2005 godine. U ogledima 2006. godine opravdao je očekivanja i očekuje se njegovo brzo širenje u proizvodnju. Biljka je visine oko 280cm, gornji klip formira na oko 100cm visine. Klip je sa 16-18 redi žuto-narandžastog zrna. Zrno je duboko krupno mase 1000 zrna oko 420 grama. Lako se bere i dobro se čuva tokom zime. Hibrid se odlikuje dobrom adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. U vreme zrenja brzo otpušta vlagu i preporučuje se za kombajniranje zrna. Optimalna gustina je oko 60 000 biljaka u berbi. Preporučuje se za gajenje u svim rejonima gajenja kukuruza FAO 500 grupe zrenja.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/