Bogata tradicija proizvodnje hrane

16.04.2008. | M. Milenković | Magazin AGRAR

Bogata tradicija proizvodnje hrane

 Bogata tradicija
proizvodnje hrane

Političke prepreke koje trenutno stoje na putu evropske integracije Srbije trebalo bi u što skorije vreme da budu otklonjene, a nastojanja Evropske Unije u pogledu viznih olakšica, posebno za mlade ljude, kao i intenziviranje saradnje u oblasti nauke, obrazovanja kao i među mladima, vredne su svekolikog uvažavanja

Ovo su naglasili predstavnici Bavarske vlade na nedavno održanim razgovorima Vladine komisije Bavarska Srbija u Minhenu, uz snažno izražavanje velike podrške pro evropskim demokratskim mladim snagama u Srbiji. Inače, konstatovana je i neophodnost daljeg nastavka i jačanja privredne saradnje. Naši predstavnici, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom dr Milan Parivodić, potom državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović kao i načelnik u navedenom resoru Vlade Srbije Aleksandar Bogunović, sa predstavnicima bavarske strane (predvodio ih je ministarski savetnik Mihael Hinterdobler), u okviru radne grupe „Poljoprivreda i zaštita životne sredne“, analizirali su postignute rezultate u saradnji a potvrđena je i činjenica da je ranije donirana laboratorija za BSE uspešno instalirana i puštena u rad. Razgovaralo se o neophodnosti obuke srpskih eksperata za primenu i kontrolu EU smernica u oblasti poljoprivrede i to u skladu sa ekološkim standardima. Posebno mesto zauzima organska proizvodnja

u Srbiji koja bi trebalo da postane sve prisutnija grana poljoprivredne proizvodnje. Inače, ukazano je da je naše Ministarstvo u ovoj godini donelo nov Zakon o organskoj proizvodnji i preradi dok je u toku je i izrada pratećih pravilnika. Imajući u vidu značaj visoko kvalitetnih proizvoda i njihove kompetitivnosti na tržištu u odnosu na ostale proizvode, konstaovano je da je njihov udeo na domaćem tržištu veoma mali, ali i da uprkos tome, postoji veliko interesovanje proizvođača, prerađivača kao i potrošača, za povećanjem proizvodnje ovakve vrste proizvoda. Usled ustaljenih i očuvanih bogatih i autentičnih kulturnih i istorijskih nasleđa, imajući u vidu i činjenicu da su svi ovi proizvodi visokog kvaliteta, poseduju geografski identitet i imaju bogatu tradiciju proizvodnje, Srbija ima mogućnost da proizvodi i plasira ovakve proizvode na strana tržišta. S obzirom na sve prednosti koje Srbija poseduje u sferi proizvodnje autentičnih i prepoznatljivih proizvoda, Ministarstvo je zainteresovano da izgradi efikasan sistem koji bi bio u stanju da omogući kvalitet poljoprivrednih proizvoda

sa posebnim osvrtom na proizvode koji imaju mogućnost da se registruju kao proizvodi sa zaštićenom oznakom i zaštićenim poreklom. U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva neophodno je realizovati edukaciju i obuku kao i intenzivniju saradnju sa institucijama EU u svim relevantnim sferama u toku naredne godine, kako je i dogovoreno ovoga puta. Tu je izrada studije izvodljivosti za proizvodnju bioenergije u Vojvodini. U tom kontekstu predočeno je postojanje veoma jake i intenzivne saradnje između bavarskih instituta i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Kao rezultat te saradnje dogovorena je izrada studije izvodljivosti za proizvodnju bioenergije u Vojvodini. S obzirom da je reč o nastavku dugogodišnje saradnje, kao i zbog obostranog interesa za ovaj projekat, usaglašeno je da i ovaj projekat bude uvršten u prioritetnu listu. Nosilac projekta sa srpske strane biće Poljoprivredni faklutet u Novom Sadu a kako se očekuje svi usaglašeni projekti mogli bi biti realizovani već u prvoj polovini nastupajuće godine. M. Milenković

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/