OMOLJICA AD
OMOLJICA AD
26230 Omoljica, Srb
Kralja Petra I br 2

+381 13617017
+381 13617234

OMOLJICA AD

Poljoprivredno društvo Omoljica AD  bavi se proizvodnjom ratarskih kultura:

- pšenice

- kukuruza

- soje

- suncokreta i

- lucerke

U vlasništvu firme je 1080 ha, kao i dva zalivna sistema koji navodnjavaju 470 ha.

Za više informacija posetite našu internet stranu.