Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23024
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21158
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:760
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:43
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: G. Vlado Jenjić
 •  [o autoru] [svi tekstovi autora]

IZBOR SEMENA I HIBRIDA PARADAJZA

IZBOR SEMENA I HIBRIDA PARADAJZA

Samo zdravo seme omogućuje prevencijuod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija. Supstrati koji se koriste za gajenje rasada, moraju biti sterilini, jer samo na taj način se mogu ukloniti problem vezani za zemlji�te (zasoljavanje, fitopatogeni problemi, �). Od supstrata koriste se:kamena vuna, treset, kompost, perlit, �

Prilikom izbora sorte treba uzeti u obzir:

1)                       otpornost na bolesti

2)                       prinos

3)                       du�ina vegetacije

4)                       organoleptička svojstva (boja, ukus,)

5)                       prilagođenost na agroekolo�ke uslove, itd.

Za setvu se koristi deklarisano i kvalitetno seme.Gram semena sadr�i 250-350 semenki. Klijavost semena paradajz zadr�ava 4-6 godina. Seme niče za 6-8 dana pri optimalnoj temperature 25oC. minimalna temperature za klijanje je 8oC. Seje se ručno i ma�inski, u leje i kontejnere.

Hibridno seme se dobija posebnim ukr�tanjem, a rezultat toga je hibridna snaga, zahvaljujući kojoj su biljke bujnijeg porasta, veće otpornosti i većeg potencijala za prinos. Povoljne osobine zadr�ava samo u prvoj godini, zato se hibridno seme mora obnavljati, tj. Kupovati svake godine. Hibridno seme ima pored imena oznaku F1.

Opis nekih domaćih i stranih hibrida

ATINA F1. Du�ina vegetacije oko 110 dana. Stablo indeterminantno (160 cm), srednje bujno. Plod okruglast, glatke pov�ine, crven, sa 5% zelene zone, sočan, ukusan, mase oko 145 g.

DANUBIUS F1. Du�ina vegetacije oko 102 dana. Stablo indeterminantno (160 cm), srednje bujno, razgranato. Plod loptast, glatke povr�ine, crven, mesnat, ukusan, mase 180g. biljke otporne na VFN.

ZLATNI JUBILEJ F1. Srednje rani hibrid, od nicanja do pune trekosti oko 115 dana. Srednje bujna, indeterminantna. Slabo razgranato, maljavo. Plod okrugao, bez rebara, zlatnocrvene boje, vrlo ukusan, mase oko 180g.

NADA F1. Hibrid visokog rasta, bijnih biljaka. Na grani formira 4-5 krupnih plodova, okruglospljo�tenog oblika, mase 220 g, crvene boje, bez zelene kragne I kvalitetno. Spade u grupu srednjeg stasavanja I preporučuje sa za plasteničku proizvodnju. Vrlo prinosan, otporan na VFN.

MARKO F1. Ranostasni hibrid, indeterminantan. Formira 4-5 plodova na prostoj cvetnoj grani, mase 200g. plodovi okrugli do malo izdu�eni, bez zelene kragne, ukusni i dobro se čuvaju posle berbe. Veoma je prinosan I preporučuje se za ranu plasteničku I ranu proizvodnju na otvorenom.

NS-2 F1. Du�ina vegetacije 105 dana. Stablo visine oko 140 cm. Plod okrugao, glatke povr�ine, mase 120g, crven, ukusan I kvalitetan. Srednje otporan prema uvenuću i plamenjači.

MARATON F1. Srednje kasni hybrid. Biljke bujne, razgranate, visine oko 160 cm. Plod jabučast sa re�njevima, čvrst, ukusan, mase 110g. srednje otpran prema uvenuću i plamenjači. Pogodan za plastenike i na otvorenom polju.

FANTOM F1. Veoma rodan, bujan, visokog porasta, otporan na bolesti I pucanje plodova. Plodovi okrugli, jako crvene boje, glatki, veoma čvrsti, mase 180g. otporan prema gljivičnim oboljenjima I virusu mozaika duvana.

FENOMEN F1. Visok sa retkim listovima, kratkim rastojanjem između grozdova. Lako zameće plodove, u plaičnim tunelima, te nije ptrebno koristit bumbare ili hormonr za oplodnju. Otporan na bolesti. Plodovi okrugli, glatki, čvrsti, mesnati, bra�nastokristalne srukture, prijatnog ukusa, mase 140g.

MEDENO SRCE F1. Biljke bujne i visoke sa velikim brojem grozdova. Masa plodova 180 g, izuzetno mesnati, ukusni, srcestog oblika. Formira plodove sve do vrh, koji se u kasnu jesen mogu kao zeleni staviti u tur�iju. Otporan na bolesti.

GARDEL F1. Indeterminantan hibrid, kvalitetnog mesnatog ploda. Biljka bujna sa kratkim internodijama i sa ujednačenim čvrstim plodovima. Plodovi okrugli, blago spljo�teni. U tehnolo�koj zrlosti su sjajno crvene boje i nemaju crvenih povr�ina. Masa ploda 210g. Dobra otpornost na bolesti.

AMATI F1. Indeterminantan, kvalitetnog mesnatog ploda, pogodan za sve�u upotrebu. Biljka bujna sa kratkim internodijama i sa ujednačenim čvrstim plodovima. Plodovi su okrugli, čvrsti, pogodni za transport. Masa 180-220g. Dobar prinos, pogodan za sve načine proizvodnje.

NEMO-NETTA F1. Indeterminantan hibrid. Namenjen ya sve vrste proizvodnje. Ima jak koren, sna�no stablo, sa bujnom vegetativnom masom i dobru otpornost na Verticilijum, Fuzarijum, TMV, Nematode. Plodovi okrugli, crveni, ujednačene veličine, mase 160-220g, čvrsti, dobrog kvaliteta I ukusa.

MONROE F1. Rani indeterminantni hibrid, krupnih (190-200g), sjajnih, cvrstih, mesnatih plodova intenzivne unutrasnje i spoljasnje crvene boje, izuzetnog ukusa, namenjen gajenju u plastenicima i na otvorenom polju. Biljke snaznog porasta i kratkih internodija , izuzetne pokrovnosti. Odlikuje ga dobra oplodnja i na nizim temperaturama i na donjim cvetnim granama. Plodovi se veoma dobro transportuju i cuvaju. Visoke otpornosti na fuzariozno uvenuce, a dobro uspeva i na zaslanjenim i siromasnim zemljistima.

FONTANA F1. Vrlo rani indeterminantni hibrid, krupnih (180), okruglastih, mesnatih plodova intenzivne unutrasnje i spoljasnje crvene boje, pogodan za gajenje na 5 cvetnih grana i forsiranje ranog sazrevanja i brzog plasmana. Otporan na Cladosporium (lose provetravanje) i
nematode.

BELLE F1. Srednje rani indeterminantni hibrid, vrlo krupnih(200-220g), pravilnih, cvrstih plodova, pogodan za gajenje na veci broj cvetnih grana u plastenicima i na otvorenom polju. Odlikuje ga snazan otvoren porast i dobra otpornost na fuzariozno uvenuce i visoka tolerantnost na crnu pegavost i plamenjacu. Poseduje izuzetan genetski potencijal.

ALISTAR EZ F1. Vrlo rani indeterminantni hibrid, otvorenog porasta, srednje velicine plodova (150-160g), malo pljosnatih, ali veoma uniformnih po obliku i velicini. Izrazito dobro zamece veliki broj cvrstih plodova, intenzivnog sjaja i boje i lakog, uniformnog i brzog sazrevanja. Pogodan za gajenje na veci broj cvetnih grana. Vrlo ran i prinosan hibrid.

JEREMY F1.  Najraniji indterminantni hibrid paradajza za proizvodnju u grijanim i hladnim objektima. Plodovi su okrugli do blago spljo�teni, te�ine 180 do 200 gr. Jeremy je LSL (long shelf life) tip paradajza, čiji plodovi mogu dugo da se čuvaju.. Ako se uzme u obzir da je Jeremy tipičan generativni hibrid i da zbog toga broj biljaka po metru kvadratnom ide i do 3,5, nije ni čudo za�to se za njega odlučuju specijalisti za proizvodnju paradajza u za�tićenom prostoru

 

TROGIR F1. Novi hibrid namjenjen za najraniju proizvodnju u grijanim i negrijanim objektima. Posebno zanimljivm čine ga vrlo velika otpornost na bolesti i visok prinos i ranostasnost koja je u nivou sa JEREMY-em. Preporučujemo ga za ranu i kratku prizvodnju do 5-6 cvijetne grane sa ne�to gu�ći skolp sadnje. Prosiječna te�ina ploda je 250 g

 

IKER F1. Novi hibrid koji je 7 - 9 dana kasniji u odnosu na Jeremy kod koga je veoma usklađen odos između generativnog i vegetativnog dijela biljke. Pogodan je za proizvonju tokom cijele godine u grijanim i negrijanim objktima. Veoma dobe rezultate daje i prilikom gajenja na otvorenom. Plodovi su prosječne te�ine
200 -250gr.

 

 LADIVA F1. Iindeterminantni hibrid paradajza. Ovaj hibrid odlikuje sna�na biljka sa izuzetno razvijenim korijenovim sistemom ali istovremeno odnos između generativnog i vegetativnog dijela biljke veoma je usklađen. Dobre rezultate daje u proizvodnji na otvorenom kao i u za�tićenom prostoru. Prosiječna veličina ploda je 220-250 grama. Ladiva je hibrid paradajza koji vam toplo preporučujemo zbog gore navedenih karakteristika a naročito zbog velike otpornosti na bolesti.

 

FALCATO F1. Srednje rani hibrid LSL tipa za proizvodnju u plastenicima i na otvorenom. Sna�na biljka omogućava dug period proizvodnje i posebno je pogodan za jesenju proizvodnju (letnja sadnja). Plodovi su veoma tvrdi, izuzetnog ukusa, okrugli do blago spljo�teni, prosečne te�ine 180 grama.

 

EROPHIL F1. Srednje rani hibrid izuzetno krupnih plodova. Uz standardne agrotrhničke mjere prosječna masa ploda je 250-300 grama. Primjenom agrotehnike za visokorodne hibride ynatno se mo�e povećati i krupnoća plodova. EROPHIL se odlikuje tvrdim i po veličini ujednačenim plodovima s velikim brojem komora i izuzetnim okusom.

CHERELINO F1. Cherelino je vodeći cherry hibrid paradajza okruglih plodova, sjajno crvene boje, te�ine 14-16 grama, rasporedjenih u dva reda uz stabljiku cvetne grane. Vrlo rodan hibrid sa 30-35 plodova po jednom spratu, namenjen za proizvodnju tokom cele godine u objektima sa i bez grejanja, kao i na otvorenom.

 

JENJIĆ Vlado

ing. ratarstva

Dunavska 12, 21429 Bačko Novo Selo

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu