Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:22825
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:20741
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:751
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:669
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Časopis Agronomska revija
 •  [svi tekstovi]

CERCOSPORA BETICOLA - PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE
Smanjuje i prinos i digestiju

Cercospora beticola vodi poreklo iz centralne Evrope i Mediterana. Danas je ovaj patogen raširen u svim reonima gde se šećerna repa gaji. U našoj zemlji pegavost lišća je značajna bolest koja svake godine iziskuje velika materijalna ulaganja i otežava proizvodni proces. Posledice štetnog dejstva najčešće se ogledaju u smanjenom prinosu korena koji nekad prevazilazi 30%, sadržaj šećera u korenu se smanjuje za 1-4%. Zbog toga treba sprovoditi adekvatnu i blagovremenu zaštitu šećerne repe.
Pored šećerne repe, ovaj patogen napada blitvu, spanać, stočnu repu, cveklu i većinu divljih vrsta iz roda Beta.

Cerkospora javlja se prvo na starijem lišću rozete u vidu
zonom mrkocrvene boje

Simptomi
Cercospora beticola se uglavnom javlja na listu, ali se može javiti i na lisnim drškama, cvetonosnom stablu i glavi korena. Cerkospora se javlja prvo na starijem lišću rozete u vidu okruglastih, sitnih, sivkastih pega, koje su oivičene zonom mrkocrvene boje. Na jednom listu može biti i nekoliko stotina pega. Starenjem lišća pege postaju sve krupnije i lišće postepeno opada. Posle opadanja lisne mase kreće novo mlado lišće, a ovakvu pojavu nazivamo- retrovegetacija. Novo lišće j e obično pošteđeno od jačeg intenziteta bolesti. U usevu semenske šećerne repe osim lisne mase, mogu biti napadnuti cvet i plod što može dovesti do pojave sterilnosti cvetova, pa je plod bez semena. Retrovegetacija smanjuje prinos i akumulirani šećer u korenu.

Ciklus razvoja
Patogen prezimi u obliku stroma i konidija u zaraženim biljnim ostacima. U povoljnim uslovima vlage itemperature na stromama se formiraju nove konidiofore i konidije koje nošene vetrom i kišnim kapima ostvaruju nove zaraze. Takođe, Cercospora beticola se širi i putem zaraženih biljnih ostataka i korovskih biljaka. Patogen prodire u list putem stoma uz pomoć specifičnih tvorevina koje nazivamo apresorije. Posle primarne infekcije, u okvirupega se formira nova generacija konidija, koje vrše sekundarne zaraze i održavaju infekcioni potencijal patogena. U zoni pega se obrazuju i strome.

Epidemiologija
Jači razvoj pegavosti lišća obično počinje od pojedinačno jače zaraženih biljaka. Česte kiše i toplije vreme tokom jula, avgusta i septembra pružaju idealne uslove za širenje i razvoj patogena, nasuprot suše, koja nepovoljno utiče na pojavu pegavosti lišća šećerne repe. Optimalnatemperatura za sporulaciju, klijanje i prodiranje Cericospora beticola je 25-35 C, pod uslovom da temperatura tokom noći ne pada ispod 35 C. Optimalne vrednosti vlažnosti vazduha za infekciju ovim patogenom iznose od 90-95%.

Prognoza
Postoji niz metoda i teorija prognoze koje su manje ili više aktuelne , ali u ovom radu prednost dajemo prof. Maricu (1971): 1. Vreme tretiranja i utvrđivati na bazi stanja zaraze, vitalnosti useva i vremenskih prilika.
2. Od pojave prvih pega pa do nastanka epifitocije prođe 45-60 dana. Kada se u usevu primete prve pojedinačne jače obolele biljke, izvesti prvi tretman.
3. Drugi tretman obaviti nakon 15-20 dana posle prvog, ako postoje uslovi za pojavu bolesti. U slučaju da je vreme suvo, praćeno niskim temperaturama tokom noći, tretman treba odložiti za kraj avgusta, da bi se usev zaštitio tokom septembra meseca.
4. Treće prskanje se izvodi u slučaju potrebe.

Suzbijanje
Plodored u trajanju od 4 godine omogućuje da se infektivni potencijal patogena značajno umanji. Samoniklu repu treba blagovremeno uništiti jer takve biljke predstavljaju izvor zarazei opasnost za budući usev. U cilju zaštite od Cercospora beticola preporučuje se primena sledećih preparat a : RIAS, A L T O COMBI, BRAVO, DUETT, PUNCH, IMPACT, FLAMENCO, OLIMP, SPHERE.

Na jednom listu moze biti i nekoliko stotina pega

DipL ing. Marčetić Đorđe

FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
-
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright poljoberza.net - 2004