Kap po kap

01.06.2007. | Revija Selo | Revija Selo

Dok se u svetu sistemima za navodnjavanje postižu veoma značajni ekonomski efekti, u našoj zemlji ti sistemi funkcionišu na samo 1% od ukupnog zemljišta pogodnog za navodnjavanje.

Meteorolozi predviđaju da će globalne klimatske promene nastaviti da utiču na znatno smanjenje prosečnih godišnjih padavina u našem podneblju.U takvoj situaciji navodnjavanje predstavlja jedinu meru kojom se u potpunosti mogu rešiti problemi suše. Praksa u svetu je potvrdila da se navodnjavanjem dobijaju visoki prinosi poljoprivrednih kultura sa velikim ekonomskim efektom.

 

Od ukupno raspoloživog obradivog fonda u Srbiji od oko 8,8 miliona hektara, poljoprivrednih površina ima 5,7 miliona hektara. Od toga, 4,7 miliona hektara je obradivo zemljište a 3,6 miliona hektara je pogodno za navodnjavanje. Do sada izgrađeni sistemi za navodnjavanje obuhvataju svega 180 hiljada hektara, a od toga su u funkciji na samo 30 hiljada odnosno na samo 1% raspoloživog zemljišta. Time se ističe potreba da navodnjavanje mora imati prioritet u razvoju poljoprivrede. Naša zemlja se mora priključiti svetskom trendu primene i razvoja tih sistema .

U tehnici navodnjavanja koriste se tri osnovna sistema: Gravitacioni sistem ili sistem za površinsko navodnjavanje, sistem za navodnjavanje orošavanjem ili veštačkom kišom i sistem mikro irigacije poznat kao „kap po kap“.

Sistemom „kap po kap“.  se  najracionalnije iskorišćava raspoloživa količina vode i uvećavaju prinosi za preko 100% u poređenju sa obradivim površinama bez ovog sistema.

Takvi rezultati se postižu zahvaljujući činjenici da sistem radi isključivo tokom  sunčanog dela dana, kada je asimilacija najintenzivnija, a nikako i nikada noću. Vodom se opskrbljuje isključivo koreni sistem željene biljke zanemarujući korov u međurednom prostoru. Sistem služi za zalivanje svih vrsta voća, povrća kao i cveća, u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Voda se može koristiti iz bilo kog izvora, ali mora biti hemijski i mehanički čista što se postiže upotrebom filtera finoće manje od 200 mikrona.

Ovim sistemom se može vršiti i prehranjivanje kao i zaštita biljaka svim sredstvima koja idu preko korenog sistema.

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/