Teksel rasa ovaca

01.09.2007. | Revija Selo | Revija Selo

Ovu rasu karakteriše kvalitetno meso, dobra plodnost, mlečnost i kvalitetna vuna.

Kod nas je ima u malom broju

 

Teksel je holandska mesnata rasa ovaca duge vune. Postala je sredinom 19. veka u severnom delu Holandije. Ime je dobila po istoimenom ostrvu u Severnom moru, gde je i nastala ukrštanjem domaćih ovaca kao materinske osnove sa ovnovima engleskih mesnatih rasa duge vune (lester, linkoln i romni marš) kao oplemenjivačima.

 

Odlikuje se visokom proizvodnjom mesa izuzetnog klaničnog kvaliteta, dobrom plodnošću i dobrom proizvodnjom mleka i vune. Životinje su ranostasne i pogodne za štalski i pašnjački sistem odgajivanja, jer dobro koriste pašu.

 

Građa tela je snažna i harmonična, s naglašenom konformacijom mesnatog tipa. Veoma dobro su izražene širine tela. Trup je dubok i dugačak, tako da životinje imaju izgled paralelopipeda. Glava je srednje dužine, ali dosta široka u čeonom delu. Teme je ravno i bez čuperka vune. Uši su male i podignute. Oba pola su šuta. Nozdrve i usne su pigmentirane, a takođe i papci. Vrat je kratak i veoma muskulozan. Na telu nema nikakvih kožnih nabora, a koža je elastična ružičaste boje. Visina grebena ovnova iznosi u proseku 75-82 cm, a ovaca 68-72 cm. Masa tela ovnova koji su završili porast iznosi 110-130 kg, a ov-aca 70-80 kg. Vuna je bele boje. Runo je sastavljeno od levkastih pramenova tako da je poluotvoreno. Dužina pramenova se kreće 15-20 cm. Debljina vunskih vlakana se kreće oko 37 mikrona. Prinos vune u jednogodiš-njem nastrigu kod ovaca je 5-6 kg, a kod ovnova 8-11 kg. Randman vune iznosi 55-65%.

 

Mlada grla ulaze u priplod sa 8-10 meseci. Plodnost Teksel ovaca je visoka. Od 100 ovaca dobija se 150-190 jagnjadi. Ovce su dobre mlečnosti, tako da jagnjad u tovu sa 90 dana postižu masu od 30 kg i dnevnim prirastom oko 300 g. Sa 6 meseci uzrasta masa tela teksela je oko 50 kg, a sa 12 meseci 65-70 kg. Randman mesa kod mlađih kategorija iznosi oko 60, a kod starijih oko 55%.

 

Trup teksel ovaca je slabo prekriven lojem. Jagnjad se mogu prodavati duže, u većoj starosti i pri većim težinama, bez gubljenja visokih klaničnih svojstava.

 

Teksel rasa ovaca se najviše gaji u Holandiji. U ov-oj zemlji se uzgaja oko 800 hiljada ovaca, koje su gotovo sve u tipu teksela. Pored holandije uzgaja se u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Španiji, Peruu, Africi i Australiji, a uvožen je i kod nas.

 

U svetu, kod ukrštanja i stvaranja rasnih hibrida, teksel rasa se koristi kao završna. Teksel je neposredno učestvovao u stvaranju četri nove rase.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/