LOV NA BARSKE PTICE

07.08.2008. | Upoznajte LOV | Upoznajte LOV

LOV NA BARSKE PTICE

LOV NA BARSKE PTICE

Lov na patke i guske opomoću veštačkih mamaca-lokera

Postoje dva načina lova na barsku divljač. Jedan je lov pretraživanjem terena uz kanale (buširanje), a drugi čekanje na jutarnjim ili večernjim preletima. Pošto je u večernjim preletima barske divljači veća šansa odstrela, lovci obično u to vreme izlaze u lov. Postavljanje mamaca ili lokera nam može biti od velike pomoći prilikom takvog načina lova. Živi mamci su godinama bili najbolji način da se namami pernata divlj ač u preletu. Kod naših lovaca mamljenje živim patkama i guskama nikada nije u većoj meri zaživelo, što se ne može reći za lovce zapadne Evrope. Decenij ama unazad vabljenje živim mamcima je bilo veoma popularano. Barem je bio do sada. U trenutku dok pišemo ovaj članak u pripremi je novi zakon u većini zemalja zapadne Evrope, kojim se ovakav način lova zabranjuje. Bez obzira, doček gusaka i pataka na rekama, jezerima i barama se može uspešno obaviti i korišćenjem veštačkih mamaca-lokera. Evo nekoliko saveta za slabije upućene.

LOV NA BARSKE PTICE

Slika 2.
Ostavite dovoljno prostora između postavljenih lokera za sletanje divljači.

POSTAVLJANJE LOKERA

Vrlo je bitno da se prilikom odabira mesta za čekanje obrati pažnja na prelet divljači, tj. da se izabere mesto gde ona najviše preleće u sumrak. To su obično mirna mesta koja su zaklonjena od vetra. Na takvim mestima je najbolje postaviti improvizovanu čeku, sa koje će lovac čekati prelet. Pri čekanju lovac mora da bude miran, jer bilo kakvi nagli pokreti mogu uplašiti i oterati divljač. Kada smo ove uslove ispunili može se početi sa postavljanjem lokera. Veoma je bitno da prilikom postavljanja lokera ostavite dovoljno mesta za sletanje divljači, posebno na manjim površinama gde im je potrebno više prostora za manevar.

Optimalan broj lokera koji treba postaviti je 10-15 komada. Prilikom postavljanja lokera treba voditi računa da se podvezi dobro izmere i na njih nakače tegovi koji omogućavaju da loker pluta na vodi slobodno, na najbolji način oponašajući prirodni izgled divljači koja nije uznemirena u svom prirodnom staništu. Od velike je važnosti da lokere postavljate sa kljunom prema vetru, jer se žive patke i guske upravo tako ponašaju, tj. trude se da plivaju uz vetar. Ukoliko imate lokere različitih veličina najveće treba postavljati najdalje, a najmanje najbliže poziciji za pucanje. Takođe, možete formirati manje grupe od 4-5 komada bliže jedna drugoj, a da pritom razdaljina od pozicije za pucanje ne bude više od 20 metara.

LOV NA BARSKE PTICE

Slika 3.
Iskustva pokazuju da divljač ne obraća posebnu pažnju na kolorit, sem ukoliko lokerinisu obojeni prejakim bojama-što ih odbija.

 

LOV NA BARSKE PTICE

Slika 4.
Kako je za uspešan lov potrebno 10-20 lokera obavezno treba nabaviti dovoljno veliki ranac u koji možete sve da ih stavite. Prilikom njihovog pakovanja konopce i tegove treba sklupčati i vezati za lokera. Na taj način izbegavate da vam se kanapi upetljaju i naprave dodatni problem prilikom postavljanja.

IZBOR LOKERA

LOV NA BARSKE PTICE

Na tržištu postoje mnogi proizvođači lokera koji vas mame estetskim karakteristikama svojih proizvoda. Iskustvo nam govori da divljač "ne daje baš mnogo" na estetiku. Mnogo je bitnija forma lokera. Postoje varijante gotovo svih pataka i gusaka. Kako u smislu boje perja, tako i u različitim pozama: hranjenje, odmor, zavučena glava pod krilo, itd.

Prilikom izbora lokera treba se više pozabaviti kvalitetom izrade, otpornošću na meteorološke uslove i karakteristikama plovnosti.

LOV NA BARSKE PTICE

Slika 6.
Umesto konopca u plićim vodama možete koristiti i drvene koćiće.

LOV NA BARSKE PTICE

Slika 7.
Jako je važno pogoditi meru podveza na koje se kače tegovi.

Ova tri kriterij uma su svakako najhitnija. Istraživanja kažu i da je oblik lokera od velikog značaja. Primera radi, loker patke ili guske sa previše izduženim vratom izaziva pozornost kod divljači i upozorava na opasnost. Sa druge strane, forme pravljene kao da su u procesu hranjenja sa glavom pod vodom ne izazivaju nikakvu pozitivnu reakciju kod divljači.

To je sušta suprotnost mišljenju mnogih proizvođača. Istraživanja vođena u Americi oko veličine samih lokera takođe nisu donela rezultate u smislu šta je bolje koristiti, manje ili veće forme. Ono što je sigurno je da jarke boje odbijaju divljač i ne treba ih koristiti prilikom lova. Najbolje je uzimati oblik lokera koji oponaša prirodni izgled neuznemirene divljači.

Ukoliko se pridržavate ovih jednostavnih pravila ostaje vam samo da se povučete na mesto koje ste izabrali za pucanje. Na nama ostaje da vam poželimo

DOBAR POGLED!

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/