TELENJE KRAVA

26.06.2008. | Magazin Eurofarmer | Magazin Eurofarmer

TELENJE KRAVA

TELENJE KRAVA

Ponekad nam izgleda kako krava ili junica spremno čeka danima da se oteli. Šta zapravo čeka? Da li čeka promenu vremena? Krava ne pokušava da vas zbuni ili prevari, već samo čeka da joj tele "kaže" kada je pravo vreme.

Dan telenja je, zapravo određen od strane samog teleta; međutim, krava određuje kada će se u toku tog dana oteliti.

Tele pokreće mehanizme koji započinju porođaj tako što oslobodi hormon zvani kolostrol. Kolostrol je hormon koji se proizvodi kao odgovor životinje na stres. Neki od stresova koji tele doživljava pred samo telenje su i nedostatak prostora, nutrienata, ili pak nedovoljna količina kiseonika. Lučenje kolostrola značajno raste tokom poslednja dva dana pred porođaj i od izuzetnog je značaja jer izaziva promene u teletu koje će mu pomoći da preživi period posle telenja.

Pred telenje...

Jedna veoma bitna promena koja se dešava u teletu pred samo telenje je sazrevanje pluća. Tokom čitavog steonog perioda, fetus ne koristi svoja pluća za disanje. Fetus tokom ovog perioda dobija kiseonik preko krvi svoje majke, tačnije preko placente (posteljice). Ova razmena gasova se brzo prekida tokom telenja, tako da tele mora brzo da počne samo da diše.

Lučenje kolostrola priprema pluća za ovu promenu. Takođe, pokreće i proizvodnju surfasanta. Surfasant je jedna druga vrsta hemikalije koja povećava fleksibilnost plućnog tkiva, čime se omogućava plućima da se šire kada tele udiše vazduh.

Još jedna velika promena koja se dešava pred telenje uključuje promenu metabolizma teleta. Posle porođaja tele mora da bude sposobno da samo održava svoju telesnu temperaturu. Tele ovo postiže tako što ubrzava rad svog metabolizma čime obezbeđuje dodatnu toplotu. Druga stvar koju tele radi je skladištenje određene vrste masti u svom telu koja zadržava toplotu.

Kada tele počne da luči kolostrol, takođe započinju promene u telu krave koje je pripremaju za telenje. Hormon zvani relaksin se luči i on pomaže pri mekšanju i rastezanju materice. Ovaj i proces je izuzetno bitan jer omogućava teletu da prođe kroz matericu. Mišići i zid materice postaju elastičniji. Ovi mišići tako postaju sposobniji za učestalije kontrakcije, ali postaju i snažniji, stoje veoma bitno pri istiskivanju teleta iz materice tokom telenja.

Još jedan hormon koji krava luči se zove prolaktin. Prolaktin je podstrekač proizvodnje mleka.

Prosečna dužina laktacije visokomlečnih krava traje, otprilike, 280 dana, ali telenje može da nastupi nekoliko dana ranije ili kasnije. Pošto postoji period od nedelju dana kada može doći do telenja, vrlo je korisno poznavati znake koji nam govore da je taj dan blizu.

Telenje može da se podeli u 3 faze:

• Faza I
To je faza pripreme. Ova faza traje između 1 - 12 sati i obično je duža kod junica nego kod krava. Prvi vidljivi znaci da krava ulazi u fazu I su uznemirenost i smanjenje apetita. Krava se obično često pomera, često ustaje i leže, ili traži tišu okolinu, a i primećuje se i curenje kolostruma. Tokom faze I mišići materice počinju da kontrakuju. Kotrakcije postaju jače i učestalije u ovoj fazi. Takođe, tokom ovog perioda cerviks (grlić) materice omekšava, što omogućava prolazak teleta. Faza I se završava kada kontrakcije materice počnu da guraju tele kroz cerviks (grlić).

• Faza II
Predstavlja aktivno izguravanje teleta kroz matericu i često ne traje dugo. Kontrakcije postaju jače, učestale i veoma uočljive. Dolazi do pucanja vodenjaka i ubrzo i do izlaska nogu teleta. Normalno telenje će progresivno napredovati i biće zavr šeno za 1-4 sata. Ukoliko se progres ne vidi, kravi bi trebalo pomoći pri telenju. Ova faza se završava samim rođenjem teleta.

• Faza III
Telenje uključuje i vađenje placente. Kontrakcije materice će se nastaviti, što pomaže pri razdvajanju placente od zida materice. Posteljica mora biti izvađenja tokom prvih 12 sati nakon telenja.

Asistencija tokom telenja...

TELENJE KRAVA

Ponekad je kravi potrebna pomoć pri telenju. Obično dolazi do ove situacije kada je tele previše veliko da prođe kroz karlicu krave. Drugi razlog otežanog telenja je nepravilan položaj teleta. Mnogi uzgajivači imaju problema pri donošenju odluke da li je asistencija potrebna ili ne.

Kada životinja uđe u fazu II, tebalo bi posmatrati progres telenja svakih 15 do 30 minuta. Nedostatak progresa tokom telenja posle jednog sata je obično znak daje potrebna asistencija. Drugi pokazatelji za asistenciju su prekid kontrakcija i vidljivi znaci da je tele u nepravilnom položaju (što bi, na primer, bio izlazak samo jedne noge umesto dve).

Ukoliko se odlučite da asistirate kravi, prvi korak je provera materice kako bi se utvrdila pozicija teleta. Počnite pranjem okoline materice i anusa da bi se odstranila prljavština i izmet. Sledeći korak je da se operu ruke osobe koja ce izvršiti pregled, uz obavezno korišćenje sterilnih gumenih rukavica koje dosežu do lakata. Veoma je važno da se ova dva higijenska koraka ne preskoče, jer ćete time smanjiti šansu da dođe do infekcija nakon telenja. Preporučuje se, takođe, i korišćenje lubrikanta koji će smanjiti trenje.

Kada počinjete pregled, imajte u vidu da postoje samo dva dobra pozicioniranja za telenje: prvi je obe prednje noge i glava, a drugi je obe zadnje noge i rep. Nije uvek lako utvrditi poziciju teleta i koje noge su krenule prve. Jednostavno, pravilo koje treba znati je da se dva zgloba na prednjim nogama savijaju u istom smeru dok se zglobovi na zadnjim nogama savijaju u suprotnom smeru.

Ukoliko tele nije u jednoj od dve dozvoljene pozicije, morate da pokušate da ga pomerite da bi došlo u jednu od dobrih pozicija, pre nego što uradite bilo šta drugo. Ovo nije lak proces i trebalo bi da pokušavate sami 20 do 30 minuta pre nego što zatražite stručnu pomoć.

Tokom pregleda takođe treba obratiti pažnju na količinu prostora koji je dostupan oko nogu i glave teleta. Ukoliko se čini da je koža oko teleta stegnuta i uvijena, moguće je da je došlo do cepanja materice i da se cerviks nije potpuno raširio.

Ukoliko se utvrdi da je tele u pravilnoj poziciji, nakon pregleda materice možete pristupiti asistenciji. Konopac bi trebalo staviti zavezan iznad i ispod zgloba članka obe noge. Veoma je bitno pravilno postaviti omče kako ne bi došlo do klizanja ili loma članka teleta

Konopac treba povlačiti ravnomerno i postepeno pojačavati u ritmu kontrakcija materice. Ukoliko ne dođe do progresa u telenju uz upotrebu konopca, trebalo bi da se obratite veterinaru za pomoć. U ovakvim situacijama uvek koristite zdrav razum i ne vucite konopac previše da ne bi došlo do povreda teleta ili krave.

Nakon što ste pomogli kravi prilikom telenja najbolje što ste umeli, vaš posao i dalje nije završen. Nakon što utvrdite da tele diše normalno, opet operite okolinu materice i anusa i ponovo izvršite pregled i, pri tom, tražite znake cepanja tkiva. Ovo je takođe prilika da se uverite da li krava nosi još jedno tele.

Da bi pomogli teletu da uspešno započne život, obezbedite mu oko 4 litra kolostruma visokog kvaliteta u toku prva dva sata života. Ovako se završava proces telenja, a na vama je kako ćete to tele dalje uzgajati.

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/