ZLATAN IZBOR USPEŠNIH POVRTARA

28.05.2008. | Dr Miroslav Ivanov | Magazin AGRAR

ZLATAN IZBOR USPEŠNIH POVRTARA

Izbor herbicida u usevu povrća u nas je veoma mali. Nedovoljno je zvanično registrovanih preparata, a neki koji su se koristili u prosšlosti više nisu u prometu. Osetljivost povrtarskih biljaka na delovanje herbicida, pa i na njihove ostatke od prethodnog useva, gajenje više povrtarskih biljaka na istoj površini u toku godine, kratak vegetacioni period, upotrebu povrća u svežem stanju ili nakon kratke obrade su faktori koji utiču na mogućnost primene herbicida u usevimu povrtarskih biljaka. A intenzivno navodnjavanje i đubrenje povrća, podstiče i razvoj korova. Mali je broj herbicida spreman da odgovori složenim zahtevima povrtarskih biljaka, ali jedan od njih je zlatan izbor već godinama, „Dual Gold 960 EC”.

Dr Miroslav Ivanov

„Dual Gold 960 EC” je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova razvijen najpre za primenu u ratarskim okopavinama, pre svega u kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, ali je primenom u mnogim povrtarskim usevima ispoljio osobine koje ga svrstavaju u malobrojne herbicide koji se mogu primeniti u ovoj, za herbicide, vrlo osetljivoj grupi gajenih biljaka. u povrtarskim usevima; paradajzu, paprici,, kupusnjačama, grašku, pasulju, boraniji, luku i korenastom povrću.

„Dual Gold 960 EC” se primenjuje posle setve, a pre nicanja (PRE-EM). Na korove deluje kao inhibitor rasta, naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, pa mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista ovih korova. Na već iznikle i „formirane“ korove nema delovanja.

Osetljivi korovi na „Dual Gold 960 EC” pripadaju travnim korovima, a to su muharike, korovsko proso, divlji sirak iz semena, koštan, livadarka, svračica, stršac, ali i neki širokolisni korovi su umereno do vrlo osetljivi, kao što su štir, pepeljuga, mišjakinja, pomoćnica crna, obični tušt, obični dvornik., mrtva kopriva, običma konica, tarčužak, obična gorčika.

Kao i za druge herbicide koji se primenjuju u ovom periodu, potrebna je izvesna količina padavina za dospevanje, odnosno deponovanje herbicida u zonu klijanja semena korova. U uslovima deficita padavina i zemljišne vlage, preporučuje se zalivanje zemljišta finim orošavanjem nakon setve i primene ovog herbicida. Ako se očekuje duži period suvog vremena nakon setve ili ne postoji mogućnost zalivanja, „Dual Gold 960 EC” se može primeniti i pre setve uz plitku inkorparaciju.

Preparat se primenjue u količini 1- 1,5 l/ha u zavisnosti od tipa zemljišta, vrste useva i brojnosti korova. U cilju proširenja spektra delovanja na širokolisne korove u nekim usevima se može kombinovati sa preparatima na bazi prometrina, a u krompiru i sa herbicidima na bazi metribuzina (Sencor i slični).

Zbog mnogih osobina koje jedan herbicid treba da ima da bi se primenjivao u usevima povrtartskih biljaka, „Dual Gold” je zlatan izbor mnogih uspešnih povrtara.

Dr Miroslav Ivanov

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/