Mlin Produkt d.o.o.
Mlin Produkt d.o.o.
11050 Beograd, Srb
Bulevar kralja Aleksandra 516a

+381 113473350
+381 113473324

Mlin Produkt d.o.o.

Trgovina i prerada sirove kafe osnovna je delatnost preduzeća. 

Trgovina sirovom kafom, odabir i kontrola kvaliteta kafe koju uvozimo, organizacija transporta iz zemalja porekla kao i transport od Evropskih luka do Srbije, carinjenje, kontrola kvaliteta po prispeću,vođenje uredne dokumentacije su naše svakodnevne aktivnosti u koje pored navedenog spada i dnevna rutina vođenja našeg maloprodajnog lanca „Dućan Moj“ kao i prerada sirove kafe za potrebe naših maloprodaja.