Mondi Lamex d.o.o
Mondi Lamex d.o.o
36000 Kraljevo, Srb
Vrdila

+381 36823020
+381 36821820

Mondi Lamex d.o.o

Mondi Serbia je osnovana 2001. godine kao deo Mondi Foods Grupe. 2014. godine instalirana je kompletno nova proizvodna linija za zamrznutu kašu, u sklopu investicija u opremu u cilju unapređenja kvaliteta i proizvodnje. Danas je Mondi Lamex moderna kompanija za preradu jagodičastog voća.