AGRO-MIL d.o.o
AGRO-MIL d.o.o
37214 Pojate, Srb
Kralja Aleksandra 78

+381 37805000
+381 37805080
+381 37805154

AGRO-MIL d.o.o

AGRO-MIL iz Pojata bavi se proizvodnjom  stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja kao i pilećeg mesa vrhunskog kvaliteta.

Svojim stručnim timom AGRO-MIL obezbeđuje kvalitetan servis svim kupcima hrane za životinje, jednodnevnih i utovljenih pilića kao i korisnicima pilećeg mesa ili mesnih prerađevina. Sa preko 50 dostavnih vozila i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta kako hranom za životinje, tako i svežim i smrznutim pilećim mesom.