Rajković-vet d.o.o
Rajković-vet d.o.o
19300 Negotin, Srb
Trg Đorđa Stanojevića 84

+381 19542001, ambulanta
+381 637792818, Dr Živojin Rajković
+381 658713057, Dr Vladan Rajković:
+381 631988230, Vet. teh. Saša Šutulović

Rajković-vet d.o.o

Veterinarska ambulanta Rajković – Vet doo je porodnična firma  osnovana je 1996. Osnivač i vlasnik ambulante je dr vet. med. Živojin Rajković.
Delatnost ambulante prevashodno je zdravstena zaštita farmskih životinja. U sklopu ambulante osnovana je i Osnovna odgajivačka organizacija koja organizuje poslove na vodjenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetnih grla goveda i ovaca.


U centru Negotina, 2019. godine, otvorena je modernizovana ambulanta sa matičnom službom i pet shopom. U sklopu ambulante se nalazi prijemna ambulanta, prostorija za preoperativnu pripremu i stomatologiju, operaciona sala, prostorija za sterilizaciju, laboratorija, ambulantna apoteka, stacionar, pet shop, kancelarija za veterinare i kancelarija za matičnu službu.