Bioveterina d.o.o
Bioveterina d.o.o
14000 Valjevo, Srb
Dr Pantića 102

+381 14226456
+381 641257506, mob
+381 14225456, veterinarska apoteka,Pijačni kej 15

Bioveterina d.o.o

Pet shop i veterinarska apoteka
Bioveterina d.o.o je preduzeće sa veterinarskom delatnošću koje se bavi maloprodajom vetrinarskih lekova i opreme za sve vrste malih i velikih životnja,kao i ogromnim asortimanom hrane i opreme za sve kućne ljubimce.