Salaš d.o.o
Salaš d.o.o
19224 Salaš, Srb
Maršala Tita 106

+381 19440908
+381 19440909
+381 19470315

Salaš d.o.o

Salaš d.o.o. je osnovana 1954.godine. Danas je vodeća poljoprivredna organizacija u Timočkoj Krajni. 

Bavimo se proizvodnjom organske pšenice, suncokreta, ječma, raži, uljane repice, i sva roba je sertifikovana od ovlašćene firme za izdavanje sertifikata.

Bavimo se proizvodnjom organske jabuke, višnje, kruške, šljive i sva roba je sertifikovana od ovlašćene firme za izdavanje sertifikata.

Izvozimo robu u preko pedeset zemalja Evrope kao i na domaćem tržištu. Najviše izvozimo robu koja je 100% organskog porekla.