Rakić Komerc d.o.o
Rakić Komerc d.o.o
76300 Bjeljina, BiH
Batković

+387 55389348
+387 55389040
+387 66801858
+387 55389348

Rakić Komerc d.o.o

Spektar delatnosti firma Rakić Komerc je širok, bavimo se proizvodnjom stočne hrane i konzumnih jaja, odgojom 18-nedeljnih koka nosilica te trgovinom prehrambenih proizvoda. Osnivači su Rakić Savo i Rakić Radinka. Trenutno raspolažemo sa 11 trgovinskih objekata u kojima prodajemo robu široke potrošnje i stočnu hranu koju mi proizvedemo. U okvuru proizvodnog programa stočne hrane zastupljene su potpune i dopunske krmne smeše kao i premiksi i predsmeše koje se koriste kao dodaci za stočnu hranu. 

Proizvodnjom konzumnih jaja, bavimo se od 2003. god. Posedujemo 4 farme za koke nosilje. Ukupni kapacitet raspoređen u ovim farmama iznosi 150.000 koka nosilja,. Nudimo uvek sveža jaja, vrhunskog kvaliteta koja se mogu pronaći na tržištu Bosne i Hercegovine, delom Srbije i Crne Gore.