Agrofield d.o.o
Agrofield d.o.o
32000 Čačak, Srb
Ljubić Polje 6

+381 32357100
+381 32355333

Agrofield d.o.o

Fabrika stočne hrane “Sunce” u okviru preduzeća “Agrofield” u Čačku, proizvodi sve vrste koncetrovane stočne hrane za domaće životinje.

Izbalansiranost naših smeša takva da su u njima prisutne sve hranljive materije (proteini, masti, ugljeni hidrati, mineralne materije, vitamini, aminokiseline i razni dodaci kao što su enzimi, kantaksantini, probiotici, absorbenti toksina, arome, zakišeljivači itd.) koje obezbeđuju sve potrebe životinja za rast, razviće i visoku proizvodnju

Sigurni smo da su naši proizvodi vrlo visokog kvaliteta i zbog toga što posebnu pažnju poklanjamo:

-Kvalitetu pojedinačnih hraniva, odnosno njihovoj stabilnosti, čistoći, higijenskoj ispravnosti
-Kvalitetu kupljenih dodataka u vidu čistih supstanci (vitamini, mikro elementi i sl.)
-Kvalitetu gotovih smeša i to pre svega se odnosi na usklađenost sa recepturom, homogenost smeše, stabilnost, skladištenje itd.)
-Tehničkim rešenjima: prijem, transportovanje, mešanje, peletiranje, ekstrudiranje, pakovanje, skladištenje i sl.