Delta Agrar d.o.o
Delta Agrar d.o.o
11070 Novi Beograd, Srb
Autoput za Zagreb 35

+381 112012300
+381 112012417

Delta Agrar d.o.o

 Delta Agrar d.o.o. je prisutna u agrobiznisu još od 1993. godine U okviru kompanije postoji: primarna poljoprivredna proizvodnja, kooperacija i otkup, agrotrgovina i distribucija i proizvodnja hrane.

Primarna proizvodnja se bavi ratarstvom, proizvodnjom voća i povrća, stočarstvom i ribarstvom

U oblasti kooperacije i otkupa kompanija se bavi otkupom voća i povrća, mesa i stoke, maloprodajom i obezbeđuje višegodišnje ugovaranje proizvodnje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura sa primarnim proizvođačima preko 5 otkupnih centara.

U oblasti agrotrgovine i distribucije Delta Agrar distribuira pesticide, semena i agromehanizaciju a sve u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima. Kompanija trguje i žitaricama, uljaricama i mineralnim đubrivima.

Partneri Delta Agrara su vodeće svetske kompanija u svim oblastima agrobiznisa: Syngenta, Pioneer, Bayer CropScience, BASF, Landini, Rivulis, Nufarm, Biesterfeld, DanBred, Kuhn, Summit Agro International i drugi.