AGROS-KOMERC d.o.o
AGROS-KOMERC d.o.o
21468 Despotovo, Srb
Karađorđeva 125

+381 21759936
+381 63541298, direktor
+381 21759501
Stevica Jurišin, direktor

AGROS-KOMERC d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću „ Agros-komerc “ je poljoprivredno i trgovinsko preduzeće koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i trgovinom na veliko i malo, kao i ugovaranjem i otkupom poljoprivrednih proizvoda. Sedište preduzeća je u Despotovu. Preduzeće je osnovano 13.01.1992. godine, osnivač je Stevica Jurišin.

Doo „ Agros-komerc “ se bavi organizacijom poljoprivredne proizvodnje, najvećim delom ratarskih kultura kao sto su:
– kukuruz
– pšenica
– soja
– šećerna repa
– ječam

Preduzeće se sastoji od poljoprivredne apoteke, magacinskih objekata, objekata za smeštaj poljoprivredne  mehanizacije, kancelarijske objekte i objekte za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (vaga i silos, kapaciteta 300t). 

Osim sopstvene proizvodnje, preduzeće vrši i kooperaciju i ugovaranje poljoprivredne proizvodnje sa kooperantima u  Despotovu i okolnim mestima.