DOŽA ĐERĐ d.o.o
DOŽA ĐERĐ d.o.o
24300 Bačka Topola, Srb
Salaš 291

+381 24711660, Centrala
+381 24711650, Komercijala
+381 24712740

DOŽA ĐERĐ d.o.o

 Kompanija DOO DOŽA ĐERĐ Bačka Topola osnovana je 1946. godine u Bačkoj Topoli kao seljačka zadruga. Od tada, menjano je nekoliko oblika organizovanja. Danas, DOO DOŽA ĐERĐ iza sebe ima dugu tradiciju bavljenja ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Kompletna ratarska proizvodnja koristi se za sopstvene potrebe i skladišti se u sopstvenim skladišnim kapacitetima.

Posedujemo klimatizovane objekte za smeštaj 2.000 krmača i uzgoj 40.000 tovljenika godišnje, uz mogućnost proširenja i dogradnje kapaciteta za smeštaj 3.000 krmača i uzgoj 70.000 tovljenika godišnje.

Ratarska proizvodnja se obavlja korišćenjem najsavremenije mehanizacije, a koristi se isključivo za proizvodnju hrane za tovljenike.Od 2018. godine organizovana je i visokoproduktivna proizvodnja semenskog kukuruza.

Težimo da naše meso postane brend prepoznatljiv po svom kvalitetu i sastavu. Cilj nam je da se potrošači hrane zdravije i da vode kvalitetniji život.