POSTAVLJANJE ZASADA RIBIZLE i NEGA U GODINI SADNJE

POSTAVLJANJE ZASADA RIBIZLE i NEGA U GODINI SADNJE

Sa pripremom zemljišta treba krenuti krajem leta na onim terenima na kojima će se zasad postaviti u jesen, ili što je moguće ranije u proleće, kada se zasad podiže u proleće. Zaostale površinske useve treba uništiti herbicidom širokog spektra. Leje treba obrazovati pre sadnje. Sadne leje treba uzdi...

b8bd0fb9-837c-4833-853c-ed72fa57c30e.jpg

Navodnjavanjem krompira do 80 tona po hektaru

Za uspešno gajenje krompira i postizanje visokih prinosa dva klimatska faktora, voda i temperatura, imaju presudnu ulogu. Krompir je biljka umereno vlažnog podneblja, i pri nedostatku vode dolazi do ...

2ea3308f-dc9b-407c-97e9-193b3cc12f89.jpg

ZAŠTITA KROMPIRA

Za suzbijanje krompirove zlatice se mogu koristiti različite mere kao agrotehničke, hemijske i biološke. Na manjim površinama radi redukcije brojnosti štetočine može se vršiti i mehaničko uništavanje...