KRES SALATA, BLITVA, LOBODA, MATOVILAC, RUKOLA

KRES SALATA, BLITVA, LOBODA, MATOVILAC, RUKOLA

Blitva je dvogodišnja vrsta koja u prvoj godini života razvije koren i lisnu rozetu, a u drugoj cvetonosno stablo, cvetove i seme. Poznata je i pod imenom mangold. Pripada istoj vrsti kao i šečerna, ili stočna, repa i cvekla. To je samo varijetet ili podvrsta repe, grupa sorti sa kvalitetenim lišć...

7438427f-2dcd-437e-ad33-46f5b6672f5b.jpg

FLEKSIBILNOST U PRIMENI

Metmark je novi herbicid u paleti Agromarketa sa dobro poznatom i proverenom aktivnom materijom. Namenjen je suzbijanju širokolisnih korova u pšenici i ječmu. Aktivna materija zove se metsulfuronmet...

c3858a25-139e-46cc-8fa0-a6eaba02ceed.jpg

TEHNOLOGIJA NAVODNJAVANJA, OSNOVNI PRINCIPI U...

Proizvođači voća i povrća često nabavljaju i instaliraju sisteme “kap po kap” samostalno, često ih kupuju kod firmi koje vrše samo ulogu distributera, bez mogućnosti da izvrše edukaciju proizvođača i...