Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POLJOPRIVREDNI LIST BR. 55

<<< Pogledajte ostale elanke lista POLJOPRIVREDNI LIST

Kreativan odgovor novim izazovima u poljoprivredi
Nebojša Margetiæ

Èelni ljudi svetske kompanije „Alltech“ prezentovali su nedavno u beogradskom hotelu Hyatt Regency najnovija dostignuæa u oblasti mikrobiologije i proizvodnje dodataka stoènoj hrani, u sklopu 21. godišnje serije predavanja, koja ukljuèuje 39 zemalja širom Evrope, Afrike i Srednjeg Istoka.

Dr Pearse Lyons, osnivaè i predsednik kompanije „Alltech“, postavio je tom prilikom zanimljivo pitanje, da li je kukuruz hrana, krmivo ili gorivo?
Pitanje nije sluèajno postavljeno, veæ ima korene u globalnoj ekonomiji a unazad godinu dana dobija strahovito na znaèaju. Zahtev amerièke administracije, da do 2017 zameni 20 % potreba za naftom, alkoholom proizvedenim od kukuruza, tj. obnovljivim izvorima energije, odmah je izazvao porast cena kukuruza na svetskom tržištu, a projekcije ukazuju da bi do 2017 godine one mogle i da se uèetvorostruèe u odnosu na cene pre godinu dana. Zašto je to tako?
Samo za proizvodnju zacrtanih kolièina alkohola potrebna je veæa kolièina kukuruza nego što je danas ukupna proizvodnja kukuruza u Americi za sve namene (hrana, krmivo, industrijska prerada, izvoz). Slièni zahtevi istaknuti su i u planovima Evropske unije. Udeo obnovljivih goriva koji je sada u EU 7%, do 2020 treba da iznosi 20%. Znaèi kukuruz postaje znaèajna sirovina za proizvodnju goriva- etanola.
Ovaj novi aspekt u proizvodnji kukuruza lanèano izaziva niz posledica.
Poveæava se tražnja za zemljištem za proizvodnju kukuruza, raste konkurencija za površine izmeðu kukuruza Kreativan odgovor novim izazovima u poljoprivredi i ostalih ratarskih kultura, raste cena poljoprivrednog zemljišta, razvijaju se nove privredne grane (poveæanje broja industrijskih destilerija). Dok farmerima rastu prihodi od proizvodnje kukuruza, države manja sredstva treba da izdvajaju za subvencije a poveæavaju se i prihodi od poreza. Ovo vuèe i obnovu mehanizacije i rast prateæe industrije za poljoprivredu. Istovremeno to znaèi manje kukuruza za stoènu hranu, skuplju stoènu hranu, skuplju proizvodnju mesa i ukupno poskupljenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za najširi krug potrošaèa. A potrebe stanovništva za mesom rastu, upozorava dr Lyons i navodi naroèito trend porasta potrošnje u Kini.
Ipak, da sve ne bude tako jednostavno, pobrinula se ponovo nauka. Kao nusproizvod u proizvodnji alkohola od kukuruza javlja se džibra. Na svakih 1t kukuruza proizvede se 420 kg alkohola i ostane oko 350 kg džibre u kojoj glavninu èini celuloza i proteini iz kukuruza. Ostatak ispari u vidu CO2. Najnovijim istraživanjima savladan je postupak kojim se putem korisnih plesni, postupkom suve razgradnje, celuloza iz džibre pretvara u energiju, tj. šeæer a istovremeno se izdvajaju i proteini èiji se sadržaj znatno poveæava u suvoj tvari džibre u odnosu na zrno kukuruza koje je relativno siromašno proteinima. Uz dodatno angažovanje nauke koja ove proteine relativno nepovoljnog aminokiselinskog sastava prilagoðava potrebama industrije stoène hrane, kukuruz ostaje i dalje krmivo, tj. taènije, sirovina za proizvodnju krmiva. Razlika je u tome što smo do sada kukuruz direktno koristili kao stoènu hranu, a u buduænosti æe stoèna hrana dolaziti iz fabrika, pri èemu æe kukuruz služiti kao sirovina i za energetski deo obroka (cepanjem celuloze) i za proteinski deo obroka. O znaèaju selena u hrani i holistièkom pristupu ishrani životinja i proizvodnosti govorio je dr Ronan Power, direktor za istraživanja u kompaniji „Alltech“, dok je gospodin Steven Elliot predstavio njihov šampion proizvod, Sel-Plex, jedini organski selen odobren od strane Evropske unije. Govoreæi o primeni najnovijih rešenja moderne biologije, odnosno korišæenju aditiva u ishrani životinja i njihovim uticajima na manifestovanje genetski kontrolisanih osobina, on je izneo podatak da se korišæenjem SelPlex proizvoda u ishrani poboljšava imunitet, reprodukcija i ukupna produktivnost kod goveda i mleènih krava, svinja i živine, a takoðe, deo pažnje je poklonjen i isticanju znaèaja selena za zdravlje ljudi.

Nebojša Margetiæ

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu