Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. 25.

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

Zaštita cveca i ukrasnog bilja

Ako imate lisne vaši na cvecu i kupite pakovanje Confidor 200 Sl ili Confidor WG 70 za 10 litara, kako je registrovano u poljoprivredi, i oprskate, teško da ce vaši uginuti. Zašto?Ako imate sivu trulež (Botrytis cinerea) na cvecu i koristite registrovanu kolicinu u poljoprivredi, npr. Teldor 500 SC, sa 1l/ha necete zaustaviti razvice bolesti. Zašto?

Ako imate rdu na ružama i koristite Antracol WP u registrovanoj kolicini za poljoprivredu, preparat ce dobro delovati.

Kako ovo razumeti? Zašto jedan preparat deluje, a drugi ne? šta treba znati da bi preparati uvek delovali? Potražicemo odgovor u registraciji pesticida Zapadne Evrope, gde je gajenje cveca, pa i registracija, na znatno višem nivou iako ni tamo registracija ne prati praksu.

Štetocine korena

Iz Holandije dobijene su saksije božicnog drveta (Poanzecija), koje su posle izvesnog vremena pocele da propadaju. Pregledom je utvrdeno da se na korenu razvijaju larve muva (apodne, relativno prozracne i duže). Na prizemnom delu razvila se gljivica Rhyzoctonia spp. Proizvodaci Holandani su im rekli da koriste Admire. Kod nas niej registrovan Admire. Da li ima odgovarajuca zamena ili je ovaj insekticid registrovan kod nas pod drugim imenom?

Kod nas na bazi imidaklopirida, aktivne materije Admire, registrovan je Gaucho. Koristi se za tretiranje semena ili lukovica (lala, gladiola, itd) ili zalivanjem. Deluje na štetocine korena: grcice, žicare, larve muva (Foridae i Sciaridae), korenovu vaš. Imidaklopirid je pravi sistemik i biljke usvajaju imidaklopirid preko korena i prenose ga u nadzemni deo i štite biljke od štetocine nadzemnog dela: lisnih vaši i leptiraste vaši, cikada, Pseudococus spp. Imidaklopirid - štapici se koriste ubadanjem u zemlju koju treba prethodno zaliti. Zaštita je od 6 meseci do godinu dana. Još povoljniji i ekonomski interesantniji je PRESTIGE 290 FS (imidaklopirid 140 gr + pensikuron 150 g/L). Pensikuron je kontaktni fungicid sa izvesnim prodiranjem u koren. Deluje na bolest prizemnog dela stabla (Rhyzoctonia spp), koja se cesto javlja kod ukrasnih biljaka.

U Nemackoj je registrovan LIZENTAN kombinovani granulat, štapici, itd. sa aktivnom materijom imidaklopirid, a upotreba je slicna Prestige 290 FS, a zavisna od formulacije.

Bolesti cveca

Za suzbijanje poleganje rasada (Pythium spp.) ili bolesti korena (Phythophthora spp.) kod ukrasnih bilajka najcešce se koriste dva fungicida:

a) Previcur N (a.m. propamokarb hidrohlorid) je sistemicni fungicid koji se koristi zalivanjem rasada ili bolesnih biljaka za suzbijanje Pythium spp, u staklarama i Phythophthora vrste, zalivanjem odraslih stabala u konc. 0,25% a kod mladih stabala 0,15%. Ako iz inostranstav nabavite Previcur N - štapice, zemlju treba dobro zaliti pre ubadanja štapica.

b) Alliete WG (ak. m. fosetil aluminijum) registrovan je iskljucivo za Phythophthora vrste u polju i u staklarama, ali i kod sobnog držanja, za sprecavanje pojave bolesti. Koristi se zalivanjem Alliet-a u koncentraciji 0,5% kod biljaka 9-12 cm visine, a Alliete štapici kod manje oštecenog korena.

Za preventivno suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u staklarama, kod kucnog držanja, prska se u razmaku 10-14 dana. Ako su biljke visine do 50 cm sa Teldor 500 SC u kolicini 2l/ha i kolicinom vode 1000l/ha. Kada su biljke izmedu 50 do 125 cm sa 5l/ha, a kolicina vode je 2500 l/ha (kod ruža i drugog gajenog cveca).

Za preventivno suzbijanje pepelnica koristi se Cumulus WG kod osetljivog cveca i to u razmaku 6-8 dana, prskanjem u koncentraciji 0,25%, ali sa najmanje 1000-2000l vode/ha. Ako se pojave simptomi pepelnice, koristiti neki od triazola kao Olimp, Bayeletona, itd.

Za zaštitu ruža od pepelnice i rde registrovan je Discus WG (a.m. krezoxim methyl) 500g/kg. Kod nas je registrovan Stroby WG na bazi iste aktivne materije. Stroby WG se koristi:

do 50 cm visine u kolicini 150g/ha
od 50 - 125 cm u kolicini 225g/ha
višim od 125 cm u kolicini 300g/ha

Prska se svakih 8-12 dana.

U Keniji, najznacajnijem proizodacu ruža na svetu, najviše se koristi Flint WG (a.m. trifloksistrobin). Kod nas je na bazi iste aktivne materije registrovan ZATO WG. U poljoprivredi je registrovan sa 100-150 g/ha. U zaštiti ruža zbog slabijeg prodiranja u list, koristi se 0,5 kg/ha i tada deluje na vecinu bolesti ruža. Proizvodi i "zeleni efekat", koji je važan jer se dobijaju ruže po standardima Evropske zajednice u pogledu boje cvetova, lista i dužine reznica ruža.

Iz iste grupe fingicida (strobulirina) za tretiranje travnjaka registrovan je Otriva sa 250 gr azoxystrobi-a. Kod nas na bazi iste aktivne materije je preparat QUADRIS. Koristi se za suzbijanje najznacajnijih bolesti trava

do 50 cm visine u kolicini 480g/ha
od 50 - 125 cm u kolicini 720g/ha
višim od 125 cm u kolicini 960g/ha

Za suzbijanje bolesti tipa plamenjaca na listu, registrovani su ditiokarbamati kao što je Antracol i Dithan sa 1,2 kg/ha kada su biljke visine do 50 cm, u vreme pojave prvih simptoma u prolece. Izvode se 3 prskanja u razmaku 21-28 dana.

Ako imate cvece i ne možete determinisati vrste bolesti, preporucujemo fungicid koji se najcešce koristi u Nemackoj, EUPAREN M, sa aktivnom materijom tolyfluanid (zamena za dihlofluanid). Kod nas je registrovan FOLICUR M 50 WP (a.m. tebukonazol + tolyfluanid). Preporucuje se za suzbijanje bolesti na karanfilima u koncentraciji 0,2% (Uromyces dianthi, rde karanfila), kod hrizantema za suzbijanje crne rde (Puccinia chrysanthemi) u koncentraciji 0,15-0,25%, Colletotrichum i antraknozu u koncentraciji 0,3%, kod ruža za suzbijanje B. cinerea u koncentraciji 0,25 do 0,5%, Diploarpon rosae, Peronospora sparsa, Phargmidium mucronatum, Sphaerotheca pannosa u koncentraciji 0,2-0,25% i kod lala za suzbijanje B. cinerea i B. tulipae u koncentraciji 0,25% itd.

Folicur EM WP 50 je u poljoprivredi registrovan za istovremeno suzbijanje potpuno razlicitih tipova bolesti: za plamenjacu, pepelnicu, sivu trulež i cadavu krastavost, odnosno ima širok spektar delovanja.

Za suzbijanje viroza, viroidoza, bakterioza i mikoza, u Evropskoj zajednici registrovan je Menno Florades sa 90 g/l benzoeve kiseline kao aktivne materije. Ova kselina se koristi kod nas kao konzervans u domacinstvima.

Menno Florades se koristi u zaštiti cveca na više nacina:
- zalivanjem sa 1% i cekati 16 sati, zatim dobro zaliti vodom
- potapanjem celih biljaka u 2% rastvor i drži se 3 minuta
- ako su u pitanju samo virusi TMV i ToMV koristi se 4% rastvor i cvece se potopljeno drži 16 sekundi, zatim ispira sa vodom, ili
- potapanjem u 3% rastvor, ali se drži 3 minuta.

Kod nas se dosta koriste preparati na bazi bakra. Medutim, u Zapadnoj Evropi nisu registrovani u zaštiti cveca. U zaštiti povrca registrovan je samo Funguran H u Cuprozin WP sa a.m. bakarni hidroksid. Kod nas su registrovani na bazi iste aktivne materije: Blauvit, Kocide i Funguran. Treba voditi racuna da bakar deluje na bakterije, gljive, ali i biljke, i da ga bez posebne registracije ili uputstva proizvidaca ne bi trebalo koristiti, jer može biti fitotoksican, odnosno opasan za biljke.

Insekti, grinje i puževi kao štetocine cveca i ukrasnog bilja

Za suzbijanje štitastih i drugih vašiju koriste se letnja ulja (kod nas belo ulje), jer su bezbedna (izdvojen je sumpor) za cvece i drugo ukrasno bilje. Kod nas štitastih vaši ima na vecini bilja, posebno na ciperusu, makluri, ružama, itd. Prskanje se izvodi pri pojavi prvih štetnih organizama. Ulje se koristi 3 puta u koncentraciji 2%, u razmaku od 14 dana. Najbolje je da se štitici podignu i utvrdi pojava pokretnih larvi koje traže mesto za ubadanje stileta i pocnu da se hrane kada su najosetljivije.

Za suzbijanje leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariourum) koristi se Demitan 200 SC (a.m. fenazakvin) - insektoakaricid u staklarama kada se nasele prvi organizmi. Prska se 3 puta u razmaku 7-14 dana. Kod biljaka visine do 50 cm kolicina je 0,3 ml/m2.


Za suzbijanje lisnih vaši i leptiraste vaši registrovan je Confidor WG 70 u staklarama, u koncentraciji 0,015%. (15g/ 100l vode) za suzbijanje lisnih vaši n akaranfilu, ružama, itd.

Za suzbijanje lisnih minera (Diptera) na cvecu Confidor WG 70 se koristi u zavisnosti od visine biljaka:
do 50 cm visine u kolicini 480g/ha
od 50 - 125 cm u kolicini 720g/ha
višim od 125 cm u kolicini 960g/ha

Za suzbijanje lisnih vaši i leptiraste vaši registrovan je i preparat Plenum a.m. pimetrozin. Kolicine zavise od visine biljaka.

Prskanje se, po pravilu, za vecinu insekticida ne izvodi za vreme cvetanja.

Za suzbijanje tripsa na ukrasnom bilju u Nemackoj je registrovan Mesurol 50 sa 500g methiokarba. Kod nas je registrovan Mesurol 500 FS za tretiranje semena, ali se može koristiti i na cvecu, ali treba vodoto racuna o crvenoj boji. mesurol je registrovan na sledeci nacin:
do 50 cm visine 0,6l/ha (najmanje 600l vode/ha)
od 50 - 125 cm 0.9l/ha (najmanje 900l vode/ha)
višim od 125 cm 1.2l/ha (najmanje 1200l vode/ha)

Za suzbijanje insekata koji grizu, na cetinarima kao i na drugom ukrasnom bilju, kao što su gundelj i i slicno, registrovan je veci broj piretroida, kao što su Ripcord 40, Karate (Trafo) i dr. koji su kod nas registrovani pod istim imenom. Tako se Ripcord 40 koristi u kolicini 75ml/ha, a Karate se koristi u koncentraciji 0,05%. Za zaštitu pojedinacnih crnogoricnih i belogoricnih stabala registrovan je FAstac Fort sa 15 g/l alfa-cipermetrina. Koristi se u koncentraciji 2% i to 100ml po precniku 0,5m. Dužina delovanja: 24 nedelje.

Ako se na drvecu, po ulicama ili u zoološkom parku pojave gusenice dudovca, gubara, mrazovca, savijaca, itd. suzbijaju se biološkim preparatima na bazi B. thuringiensis-a, kao što su Forey FC 10, Biobit, Kondor, koji su registrovani i kod nas.

Za suzbijanje grinja (Turticae) u pocetku naseljavanja u staklarama registrovan je Vertimec 1,8 EC (a.m. abamectin) u koncentraciji 0,025%. Prska se do 5 puta u razmaku 7-14 dana.

Za suzbijanje grinaj na ukrasnom bilju registrovan je i Orthus SC (u Evropi je pod imenom Kiron), a.m. fenpyroximat. Koristi se u polju i staklarama u pocetku naseljavanja grinja. Ako su biljke do 50 cm, kolicine su 900ml/ha, ako su biljke 50cm i više, kolicine Orthusa su 1,5l/ha.

Demitan 200 SC je treci preparat koji je registrovan sa a.m. fenazakvin u staklarama i u polju u pocetku naseljavanja grinja. Demitan se koristi prskanjem svakih 7-14 dana, kada su biljke do 50cm, u kolicini 0,15 ml/m2. Koristi se 2 puta.

Orthus i Demitan imaji isti mehanizam delovanja i ne mogu se koristiti jedan posle drugog.

Puževi kao štetocine

Za suzbijanje puževa u Nemackoj je registrovan Mesurol GR (a.m. metiokarb) sa 3-5 kg/ha. U našoj zemlji na bazi metiokarba i sa istim procentom aktivne materije je PUŽOMOR GR. Kod nas se najcešce puževi (Deroceras, Arion spp.) javljaju u rasadniicma. Pužomor GR se koristi pre kiše i predvece, jer puževi izlaze iz skrivenih mesta na površinu i hrane se.

Za folijarnu (preko lista) ishranu najcešce se koristi WUXAL SUSPENZIJA SUPER sa formulom 8-8-6 (azot+fosfor+kalijum) + mikroelementi.

Metali su helatinizirani sa EDTA. Wuxal super se koristi:
- za saksijsko cvece zalivanjem ili folijarno u koncentraciji 0,05-0,5%
- mlade biljke 2 puta nedeljno u koncentraciji 0,05-0,1%
- odrasle biljke prskanjem ili zalivanjem u koncentraciji 0,2%
- biljke pred iznošenje na tržište za postizanje sjaja listova u koncentraciji 0,5%

Ako se uporedi ukrasno bilje sa poljoprivrednom, vidi se da su kolicine kod ukrasnog bilja vece po jedinici površine kod sistemika (kao Confidor), zatim lokal sistemika (kao Teldor), zatim translaminaraca (kao što je Vertimec) i mezisistemika (kao što je Zato i Stroby), jer porast biljaka je povezan sa delovanjem ovih posticida. Ovo je posebno naglašeno kod nekih bolesti kao što je siva trulež, za cije suzbijanje se i u poljoprivedi koriste vece kolicine. Kod kontaktnih pesticida (kao što su Ditan i Antracol), kolicine po jedinici površine su iste, ali razmak izmedu dva prskanja je duži, jer nema intenzivnijeg porasta ukrasnog bilja.

Ovo su samo neke od registracija u Evropskoj Zajednici za zaštitu ukrasnog bilja.

Korišcenje pesticida u zaštiti cveca ili ukrasnih biljaka je delikano zbog osetljivosti ukrasnog bilja i moguce fitotoksicnosti. Stoga, pre upotrebe proverite osetljivost na odredeni pesticid.

Preuredio iz Pflanzenschutzmittel: Zierpflanzenbau 2001 godine.

Dr Marko Injac
CHEMICAL AGROSAVA
Novi Beograd, Palmira Toljatija 5/IV

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu