Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
POVRTARSKI GLASNIK BR. 17

<<< Pogledajte ostale èlanke lista POVRTARSKI GLASNIK

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE GLJIVE ŠITAKE

Smatra se da je gljiva Shii-take u Kini i Japanu poznata više od 2000 godina, a najstarije pisano svedocanstvo potice iz 199. godine nove ere. U japanskim istorijskim dokumentima je zapisano da je još car Cuai hvalio ovu vrstu gljiva, koju su mu na dar donosili stanovnici ostrva Kju Šu.


Sl. 1 Proizvodnja šitake na supstratu

Tehnologija veštackog uzgoja poznata vec 300 godina, ipak sve do 30-ih godina prošlog veka rezultati proizvodnje ove vrste gljiva su bili skromni. Tada se pocinje sa kontrolisanom proizvodnjom micelije u laboratorijskim uslovima i uzgoj Shii-take gljiva se ubrzano razvija. Danas je godišnja proizvodnja (320.000 tona) na drugom mestu u svetu, odmah iza šampinjona (1,2 miliona tona).

Kod nas je proizvodnja šitake na samom pocetku. Neznatan je broj proizvodaca kao i informacija o najnovijim dostignucima u nacinu gajenja. Zato su sva iskustva iz ove oblasti dragocena.

Asocijacija Gljivara Srbije nastavlja sa praksom objavljivanja rezultata prakticnih istraživanja. Tako ce se na sajtu Asocijacije, www.gljivari.org.yu, pored „Prirucnika za sakupljace“, gospodina Branislava Uzelca, i informacija za tartufare, koje je objavio gospodin Vladan Dordevic, naci i prakticni saveti o gajenju Shii-take gljive, gospodina Zorana Grcica. Ovde dajemo deo integralnog teksta.

Sastav i priprema hranljivog supstrata

Pre definisanja ove tehnologije eksperimentisalo su sa više razlicitih vrsta hranljivih podloga odabrana tri recepta:

1. 50% piljevine hrastovog drveta, 20% piljevine topolovog drveta, 20% pšenicne slame, 7% pšenicnih mekinja i 3% gipsa;

2. 60% piljevine hrastovog drveta, 30% piljevine topolovog drveta, 8% pšenicnih mekinja, 2% gipsa;

3. 50% piljevine hrastovog drveta, 20% piljevine topolovog drveta, 10% pšenicne slame, 10% sojine slame, 5% pšenicnih mekinja, 2% klica pivarskog jecma i 3% gipsa.


Drvenasti sastav se usitnjava do velicine komadica 10mm, pšenicna slama se secka na dužinu od 2 do 4cm, a ostale komponente se koriste kako ih je proizvodac pripremio.

Ova ukusna pecurka ima odlicne nutritivne vrednosti. Ona je zapravo dobar izvor minerala : kalcijuma(Ca), fosfora(P), gvožda (Fe), kalijuma(K) i magnezijuma (Mg). Bogate su i vitaminima iz grupe B: B1 (tijamin), B2 (riboflavin), B3 (nijacin), B5 (pantenol), B6 (peridoksin), B11(folna kiselina), B12 (kobalamin), D (kalciferol) dok ostale sadrži u manjem procentu. Shiitake takode sadrže sve esencijalne amino kiseline i biljna vlakna (deo biljnih celija koji ne podleže varenju) koja imaju važnu ulogu za probavni sistem. Azijski narodi koriste plod shiitake vekovima u narodnoj ili tradicionalnoj medicini. Savremena medicina koristi mnogo precišcenije, koncentrovanije derivate shiitake. Medu njima lentinan i LEM su najucestalije proucavana jedinjenja koja su pokazala antitumorna, antivirusna, antibakterijska i hepatoprotektivna dejstva. Visok sadržaj ergosterola u svežim shiitakama cini sušene veoma važnim izvorom D vitamina jer se ergosterol pretvara u provitamin D2 u prisutstvu sunceve svetlosti. Naime, istraživanja su pokazala da izlaganje svežih pecuraka direktnom uticaju sunceve svetlosti u trajanju od 3h dnevno povecava sadržaj provitamina D2 pet puta. Svega 2 g na suncu sušene shiitake sadrži gotovo punu u SAD preporucenu dnevnu kolicinu D vitamina.

Izlaganje suncevoj svetlosti takode povecava sadržaj slobodne amino kiseline za oko 2,180mg/dl u sušenoj, cineci je ukusnijom.

Posebni su napori uloženi u izolaciju aktivnih komponenti iz gljiva s antitumornim efektima. Chihara je sa svojim saradnicima prvi iz shiitake izolovao lentinan (i još nekoliko drugih antitumornih supstanci), utvrdivši da taj cudesni polisaharid vrlo velike molekularne težine može, zavisno od doze, kociti sarkom 180 od 90 - 100 % i dovesti do njegovog potpunog povlacenja.

Glavni nacin delovanja lekovitih gljiva u prevenciji tumora ipak je imunostimulacijski: antitumorne supstance iz gljiva aktiviraju citavu "mrežu" imunoloških reakcija, a narocito potenciraju obrambeno delovanje makrofaga, prirodnoubilackih (NK) celija i limfocita T.

Sredinom 70-ih iz shiitake izolovali AC2P, koji selektivno koci orthomyxoviruse (u koje spadaju i virusi influence), a otac i sin Mori su u shiitake pecurkama našli virusima slicne cestice koje u organizmu podsticu lucenje interferona. F. Suzuki i njegov tim otkrili su da RNK iz spora shiitake takode podstice proizvodnju interferona, a zatim i da spoj KS-2, ekstrakovan iz micelijuma shiitake, pruža znacajnu profilakticku i terapijsku zaštitu protiv virusa influence...

Termicka obrada supstrata
Pasterizacija

Kada se sastojci supstrata dobro izmešaju smesa se stavlja u pasterizacionu komoru cija zapremina može biti razlicita (200-3000 lit.). Ona je cevima spojena sa kotlom koji služi za zagrevanje vode. Jedna cev dovodi vodu, temperature od 650C do 720C, do komore za pasterizaciju, a druga vraca vodu u kotao na ponovno dogrevanje. Ceo postupak pasterizacije traje 1 sat, maksimalno 2 sata. Nakon toga se korišcena voda ispusti u poseban sud i upotrebljava se u, maksimalno, još jednom procesu pasterizacije.

Kada se pasterizovani supstrat dobro ocedi potrebno je da se ohladi na temperaturu od 500C do 550C tako što u komoru ubacujemo, prethodno filtriran, vazduh temperature oko 200C. Zatim sledi „sazrevanje“ supstrata koje traje 24 do 48 casova, nekad i duže, sve dok se temperatura u njemu ne spusti ispod 450C. Da bi supstrat bio spreman za zasejavanje opet pristupamo hladenju dok temperatura ne padne na 25-280C.

pH vrednost

Hranljivi supstrat bi trebalo da bude blago kiseo tako da se u pocetnom stanju pH vrednost supstrata krece od 6 do 6,5, a kasnije se ta vrednost smanjuje na 3,5 do 4,5. Vrednost pH se reguliše gipsom (kalcijum- karbonat).

Stimulisanje supstrata

Postoji veci broj stimulatora hranljivog supstrata kao što su kvasac, termofilne bakterije i dr. Najbolje rezultate u proizvodnji su pokazali preparati AGF-1 i AGF-2. Od njih se sa destilovanom vodom pravi petoprocentni rastvor kojim se preprska, a zatim i dobro izmeša supstrat koji je tada spreman za zasejavanje micelijom. Pomenuti preparati mogu se koristiti za prskanje blokova supstrata posle svake berbe i tako doprineti povecanju prinosa i poboljšanju kvaliteta gljiva.

Zasejavanje hranljivog supstrata micelijom
Izbor soja

Uspešna proizvodnja se ne može ostvariti bez kvalitetnog soja micelije proverenog u odredenim uslovima proizvodnje. Neka pozitivna iskustva su zabeležena sa francuskim (Somicel M-4887) i americkim (Silvan 4080) sojevima, a mi preporucujemo madarske sojeve AV i 72.

Naravno, treba ispitati i druge sojeve, a kriterijumi na osnovu kojih cete se odluciti za odredenu vrstu su produktivnost i kvalitet plodnih tela.

Priprema za setvu micelije

Prostorija za setvu micelije mora biti dobro ocišcena i dezinfikovana na uobicajen nacin. Pre upotrebe micelija mora odstajati 5 do 6 sati na temperaturi od oko 230C. Takode moramo biti sigurni da nije kontaminirana ili prestara.

Tehnika zasejavanja

Supstrat, temperature 250C do 280C i vlažnosti 60% do 65%, se donosi u dezinfikovanu kadu gde se meša sa micelijom i to na 100 kg supstrata 2 do 2,5 kg (6-8 lit.) micelije. Smesom se pune ciste i dezinfikovane vrece mase 3 do 6 kg. Zatim se gornji deo vrece provlaci kroz plasticni prsten i zatvori cepom, koji je propustljiv za vazduh.

Važno je napomenuti da radnici koji obavljaju ovaj posao moraju biti u cistoj, dezinfikovanoj odeci, obuci i rukavicama.

Ambalaža za supstrat

Pasterizovani supstrat se posle zasejavanja micelijom stavlja u plasticne vrece koje, napunjene, imaju precnik oko 20 cm i visinu oko 35 cm, a dužina za zatvaranje je oko 10 cm. Debljina folije (PP ili PE) je 0,05 do 0,0 6mm. Svaka vreca se zatvara preko kružnog prstena sa polupropustljivim cepom za izmenu gasova.

Priprema prostorije (gajilišta) za inkubaciju i fruktifikaciju

U ciklusu proizvodnje, ova vrsta gljiva se može gajiti u jednoj ili dve prostorije. U prvom slucaju vrece sa proizvodnim supstratom ostaju tokom celog ciklusa proizvodnje u prostoriji. U drugom slucaju se u prvoj prostoriji obavlja inkubacija, prorastanje micelija kroz supstrat, a u drugoj fruktifikacija (plodonošenje). Potrebno je da prostorije budu opremljene na isti nacin u pogledu izrade stalaža, uredaja za regulisanje temperature, vlage, provetravanja i svetlosnog režima.

Stalažni sistem može biti napravljen od razlicitog materijala i postavljen na više nacina. U svakom slucaju tom prilikom valja voditi racuna o sledecem:

* širina stalaža zavisi od velicine planiranih vreca sa supstratom, jer razmak izmedu njih mora biti najmanje 10 cm;

* razmak izmedu polica po vertikali takode zavisi od visine vreca, jer mora se ostaviti dovoljno prostora za osvetlenje, provetravanje i manipulaciju (zalivanje, higijenske mere i berba),

* rastojanje izmedu redova vertikalnih stalaža krece se izmedu 70 i 80 cm, kako bi se neometano prolazilo, unosile i iznosile vrece sa proizvodnim materijalom;

* vertikalne stalaže ne treba graditi do plafona prostorije, jer se mora ostaviti slobodan prostor za oko trecinu visine stalaže radi kvalitetnijeg vazdušnog režima;

* police na koje se slažu vrece trebalo bi da budu rešetkaste radi lakšeg strujanja vazduha u prostoriji;

* materijal od kojeg su napravljene stalaže birati tako da budu otporni na vlagu (aluminijum, zašticen metal, impregnirano drvo);

* pod u prostoriji treba da bude betonski, a zidovi ravni, radi lakšeg održavanja higijene.

Uredaji za temperaturu treba da obuhvate raspon od 10 do 40 stepeni celzijusa.

Za provetravanje prostorije, pored dva naspramna otvora, treba da budu instalirani ventilatori ciji je kapacitet najmanje 5 puta veci nego što je potrebno za zapreminu prostorije pri uobicajenim uslovima, a sve zbog potrebe da se sav vazduh izmeni u roku od jednog sata.

Vlaženje supstrata može da se izvede potapanjem blokova u vodu ili orošavanjem u vidu veštacke kiše, odnosno zalivanjem prethodno napravljenih otvora na blokovima.

Svetlosni sistem treba da zadovolji osvetlenje u jacini od 200 luksa, u periodu inkubacije, do 1000 luksa za vreme rasta micelija i plodnih tela.

Na kraju valja napomenuti da je visok nivo higijene u gajilištu jedan od glavnih uslova za uspešnu proizvodnju.

Faza inkubacije
Uslovi u prostoriji za inkubaciju

1.Temperatura vazduha od 230C do 250C;

2.Vlažnost vazduha od 60% do 70%;

3.Koncentracija ugljendioksida mora biti manja od 1,00 ppm;

4.Osvetljenost 100 do 200 luksa.

Proces inkubacije

Tri dana posle zasejavanja supstrata micelijom javljaju se prvi znaci rasta u vidu razbacanih mrlja. Nakon 4. ili 5. dana korisno je da se vrece protresu, ako nisu napunjene do vrha. Taj postupak nije neophodan, ali pomaže da micelija brže osvoji sav supstrat. Posle 5 do 7 dana vec se pocinju osecati prijatni mirisi na gljive i hranljiva podloga, koja je inace smede boje, pocinje da dobija sivkastu nijansu. Vrece su toplije i može se zabeležiti veca koncentracija ugljendioksida (CO2). Sve to je znak da se micelija ubrzano razvija.

Zatim dolazi do nagle promene na površini supstrata gde sivkasta boja prelazi u snežno-belu. Micelija potpuno osvaja supstrat, smanjuje se temperatura u supstratu i pada koncentracija ugljendioksida. Provetravanje prostorije se nastavlja u smanjenom obimu, micelija sazreva, postaje jasno vidljiva i menja boju prema sivkastoj.

Proces inkubacije završava se za oko 3 nedelje.

Formiranje primordijuma

Pored toga što menja boju u tamnije sivu, na miceliji se javljaju kružni obrisi, a glatka površina postaje neravna. Mala uzvišenja postaju sve izrazitija što su zaceci primordijuma. Tada se vrece prenose u prostoriju za fruktifikaciju koja mora biti dezinfikovana.

Vrece sa zapaženim primordijama treba otvoriti i skinuti jer ce u protivnom doci do izduživanja drški, smanjenog oblika plodnih tela i drugih deformacija. Uzrok bi bila povecana koncentracija CO2 u vrecama i nedostatak svetlosti.


Sl.6 Vrecice sa micelijom gljive

Cim se blokovi (supstrat koji je dobro prorastao micelijom postaje veoma kompaktan) supstrata nadu u aerobnoj sredini nastaje jako isparavanje i smanjuje se koncentracija ugljendioksida u okolini bloka. Te promene zahtevaju i korekciju uslova u gajilištu:

1. Temperatura mora da se podesi na 16 -180C, što zavisi od izabranog soja micelije;

2. Vlažnost vazduha se povecava na 90-95%;

3. Provetravanje se pojacava radi smanjenja CO2 na maksimalnu koncentraciju od 1,000 ppm;

4. Svetlosni režim povecati na jacinu od 500 do 2000 luksa, zavisno od velicine prostora.

Prvi talas plodnih tela može se ocekivati za 30 do 45 dana od dana zasejavanja micelije.

Berba plodnih tela

Berba plodnih tela obavlja se po talasima kojih u proizvodnom ciklusu može biti više, a najcešce 5 do 6.

Plodišta se beru rucno, odsecanjem drške u donjem delu, uz sam blok supstrata. Prilikom berbe radnik mora biti pažljiv u radu da ne ošteti plodna tela. Posle berbe gljive se klasiraju, a zatim iznose na tržište ili privremeno odlažu u hladnu komoru pri temperaturi od 2 stepena celzijusa. Tu se mogu držati do 10 dana, a nakon toga se moraju privesti svrsi.

Mere nege izmedu talasa berbi

Posle svake berbe treba ocistiti sva mesta gde su plodišta odsecena, odstraniti sve blokove na kojima je primecena i najmanja zaraza i na kraju prostoriju dobro ocistiti.

Zatim je potrebno:

1. Blokove prosušiti jacim provetravanjem proizvodne prostorije (2-3 dana);

2. Smanjiti vlažnost vazduha na oko 50%;

3. Povecati temperaturu na 20-210C;

4. Svetlosni režim zadržati u postojecem stanju.

Nakon što se blokovi prosuše sledi njihovo kvašenje i to potapanjem blokova u vodu, prskanjem u vidu veštacke kiše ili zalivanjem u otvore kroz sredinu bloka napravljene posle zasejavanja micelije (na 10cm od dna vrece se kroz sredinu supstrata stavi dezinfikovani kocic, precnika oko 2 cm, koji se vadi kada se vrece otvore).

Voda za kvašenje mora biti hladna i nehlorisana te ako je temperatura vode od 7 do 130C, vreme kvašenja je 48 casova. Za slucaj da je temperatura vode viša 13-160C preporucuje se vreme kvašenja od 24 casa.

Posle kvašenja blokova supstrata poceti sa blagim provetravanjem i vlažnost vazduha u gajilištu menjati u toku dana od 70-90%. Izostajanje ovih mera otvara vrata za razne napasnike, pogotovo zelene budi. Za 3-4 dana po natapanju na površini blokova se pojavljuje micelija kao razbacane mrlje što znaci da možemo ponovo ocekivati formiranje primordijuma. Tada temperaturu treba održavati na oko 180C, a vlažnost vazduha na 70-75%. Jednom ili dva puta u toku dana treba preprskati ili blago zaliti blokove.

Deset do dvanaest od potapanja prosušenih blokova može se ocekivati naredna berba plodnih tela.

Ciklus ove tehnologije proizvodnje se završava za 120 dana, ako se sprovedu sve predvidene mere.

INFORMACIJE I SAVETI ZA POCETNIKE

Cene

1. Kilogram inkubiranog supstrata: 70,00-75,00 dinara (0,85-0,90 €)

2. Kilogram svežih gljiva:

1) na veliko: 250,00-400,00 dinara (3-5 €)

2) pijaca: 600,00-800,00 dinara (7-10 €)

3) Mega market: oko 1100,00 dinara

Prinosi se krecu od 30% do 50% od težine supstrata. Ne smemo zaboraviti da prinos u odredenim slucajevima može biti i 0%.

Za gajenje šitake dovoljan je i prostor od 30m2, no bitno je ispoštovati ogranicenje da ukupna zapremina supstrata bude od 15% do 20% zapremine gajilišta.

Onima koji žele da se bave gajenjem ove vrste gljiva preporucujemo:

- pre bilo kakve akcije obezbedite tržište za vaš proizvod;
- nabavite od proizvodaca vec inkubiran supstrat;
- zahtevajte od proizvodaca supstrata garanciju kvaliteta
- dogovorite se sa proizvodacem za cenu otkupa na veliko;
- strogo se pridržavajte tehnologije proizvodnje jer i najmanja neozbiljnost može rezultirati nultim prinosom.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu