Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23014
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21104
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:759
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:103
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Veterinarski zavod Zemun a.d.
 •  [svi tekstovi]

PROIZVODNI PROGRAM ZA ŽIVINARSTVO

HRANA ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE

Značaj i opšte osobine stočne hrane

Hrana je najdirektnija veza životinje sa spoljašnjom sredinom. Stočna hrana predstavlja materiju koja se sastoji od proteina, vitamina i energije, koje su neophodne za obezbedjivanje životnih funkcija i porasta životinje. Ovaj tekst ima za cilj da podseti našeg kupca na principe ishrane domaćih životinja.

Stočna hrana

Pod stočnom hranom se podrazumeva sve ono što je uneto u organizam, pre i posle resorpcije iz sistema za varenje i što može da izvrši jednu od sledećih funkcija u organizmu:
1.Obezbedjenje energije
2.Obezbedjenje materijala za izgradnju tkiva
3.Podrška odvijanju funkcija i tkiva
4.Neškodljivost zdravlju i neometanje iskorisćenja drugih materija hrane
5.Podrška rentabilitetu stočarske proizvodnje

U slobodnom načinu držanja životinja se može obezbediti preko paše, iz mleka (mladunčad) ili celim telom druge životinje (mesojedi). Pojedinačna hraniva se danas retko upotrebljavaju u ishrani domaćih životinja zbog toga što se u pojedinačnim hranivima ne nalaze sve potrebne hranljive materije.
Hraniva se u krmnim smešama mogu zamenjivati na osnovu izodinamičnosti njenih sastojaka.

Industrijski proizvedene smeše stočne hrane se dele na:
-kompletne ili potpune
-dopunske ili superkoncentrate
-premikse ili mineralno-vitaminske predsmeše

Ocena kvaliteta stočne hrane

Najznačajniji pokazatelj kvaliteta je sadržaj hranljivih materija u hranivu u odnosu na potrebe životinja.
Pri oceni kvaliteta hrane za životinje uzima se u obzir hemijski sastav, fizičke osobine, uticaj na apetit, na konzumaciju (ukusnost), kao i uticaj ishrane – hrane na fiziološke procese, zdravstvena, hemijska, mikrobiološka, toksikološka ispravnost, kao i uticaj hrane na kvalitet stočnih proizvoda.
Koncepcijski je postavljen tako da se njime uvažavaju specifičnosti metabolizma pre svega vrste, kategorije, rase odnosno hibrida, te proizvodnog cilja.
Ovaj uvodni deo ima za cilj da upozna naše kupce sa osnovnim pravilima spravljanja hrane za životinje koje primenjuje Fabrika hrane za životinje, Veterinarski Zavod Zemun.
Sa aspekta kvaliteta kako sirovina, tako i gotovih proizvoda, po osnovama prethodno iznetim, Veterinarski Zavod Zemun je uveo HCCP program kontrole proizvodnje a u tom smislu poseduje i interne kontrolne laboratorije u kojima se vrši sveoubuhvatno praćenje naših proizvoda.
U našim laboratorijama rade iskusni stručnjaci sa specijalističkim i naučnim zvanjima, a laboratorije su opremljene savremenom laboratorijskom opremom. Laboratorijski nalazi su najmerodavniji postulat za puštanje proizvoda u prodaju. Pored interne kontrole, naše proizvode kontrolišemo i u eksternim referentnim laboratorijama.

PROIZVODNI PROGRAM ZA ŽIVINARSKU PROIZVODNJU VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN

Bazira se na analizi fiziološko-anatomskih karakteristika markantnih za ptice i na potrebama i mogućnostima usvajanja hranljivih materija iz obroka za živinarsku produkciju u odnosu na namenu i uzrast u fazi proizvodnosti jata ili jedinki.
Resorpcija hranljivih materija je kod živine brza, obzirom na kratak DTr, intenzivni metabolizam i visoku telesnu temperaturu.
Kod spravljanja hrane za živinarsku proizvodnju u Veterinarskom Zavodu Zemun, uvažavaju se napred navedene osobenosti fiziološkog statusa živine, pre svega kod odabira hraniva za svaku vrstu i hibrid živine kako domaće tako i za ishranu fazana i prepelica. Posebno se uvažavaju preporuke za pojedine hibride brojlerskih pilića, ćuraka, kako tovnih tako i ćuraka nosilja, kao i priplodnih roditeljskih jata.
Kod spravljanja smeša za farmski odgoj ili eksploataciju lakih linija nosilja, pored navedenih osobenosti ishrane živine u potpunosti se poštuju nutritivni zahtevi svakog hibrida kako u odnosu na namenu jata tako i u odnosu na fazu proizvodnosti komercijalnih nosilja.
Fabrika stočne hrane Veterinarski Zavod Zemun proizvodi potpune smeše za ishranu svih provinijenci živine koje se kod nas nalaze.

Kod spravljanja potpunih smeša za ishranu pre svega nosilja konzumnih jaja i njihovih roditelja, te odgoj roditelja teških hibrida, veoma je važno poznavati metabolizam makroelemenata i njihov uticaj na rast, razvoj i produkciju.
Svaka greška u odgovoju se reperkutuje u fazi nosivosti u tačno odredjenoj fazi preko smanjenja kvaliteta jaja, pada produkcije, ili pada oplodjenosti.

Uloga kalcijuma i fosfora u organizmu

Uz značaj i mineralizaciju kostiju i ljuske jaja kod živine difuzibilni oblik kalcijuma ima nekoliko vrlo značajnih uloga u organizmu. Neophodan je za koagulaciju krvi, za kontrakcije srčanog mišića i oslobadjanje neurotransimitera na krajevima nervnih
završetaka. Kalcijum učestvuje u aktivaciji brojnih enzimskih sistema i stabilizaciji nekih enzima (npr. pankreasna amilaza). Učestvuje u transportu lipida potrebnih za sintezu žumanceta jajeta. Kao ekstracelularni elektrolit, kalcijum učestvuje u održavanju acidobazne ravnoteže. Zajedno sa fosforom obezbedjuje čvrstinu kostiju.
Nedostatak fosfora u hrani uzrokuje poremećaj u reprodukciji, a kod priplodnih jaja uzrokuje smanjenje valivosti jaja. Značajan je u metabolizmu ugljenih hidrata i masti, kao i za transport kiseonika pri formiranju jajeta.

Sadržaj vitamina D3 u hrani i potrebe nosilja

Vitamin D3 stimuliše sintezu specifičnog proteina u zidu creva odgovornog za resorpciju kalcijuma, a indirektno i fosfora. Neki ga smatraju i za egzogeni hormon.

Kod spravljanja potpunih smeša za ishranu brojlerskih pilića u Veterinarskom Zavodu Zemun se primenjuju nutritivno-tehnološki kriterijumi za ishranu brojlera:
-potrebe brojlera u hranljivim materijama
-ishrana: brojleri se hrane ad libidum
-smanjenje ili pad konzumacije ukazuje na zdravstvene probleme ili na tehnološke greške
-hrana treba da obezbedi brojlera u energiji, bogatog proteinima, mikro i makro elementima u odnosu na potrebe uzrasta istih
-energija uslovljava i ostale parametre hrane u skladu sa njenim nivoom tako da ako se ovo zanemari, smeša može da bude i skuplja a neekonomična

Prelazak sa jedne smeše na drugu mora biti postepen (3-4 dana mešanja stare i nove hrane).

Na osnovu nutritivnih zahteva za sve hibride u brojlerskoj proizvodnji u Veterinarskom Zavodu Zemun se prema specifičnosti istih koncipiraju smeše i vezeviti (premiksi). U ogledu ishrane proveravaju se efekti ishrane u optimalnim uslovima smeštaja i zdravstvene situacije. Ocena kvaliteta smeše za brojlerske piliće podrazumeva njene nutritivno ekonomske efekte, njen uticaj na zdravlje kao i uticaj na konformacijska svojstva trupova, te zamašćenost istih. Korekcija obroka – smeše, se rade u odnosu na zapažanja i primedbe kupaca a koje se mogu usaglasiti sa tehnologijom ishrane i pravilnicima o kvalitetu smeša za ishranu brojlerskih jata.

PROIZVODNI PROGRAM ZA ISHRANU ĆURAKA

Baziran je na nutritivnim zahtevima ćuraka teškog hibrida kao i roditeljskih jata ćuraka. Sastoji se od smeša za porast i tov ćurića do 4 nedelje sa 28% proteina a pod komercijalnim nazivom Ć-28, zatim Ć-24, za ćuriće od 5-8 nedelja, Ć-20 od 9-11 nedelja, Ć-18 od 12-14 nedelja, Ć-16 za ćurke manje od 12 nedelja.
U tehnologijama ishrane teških hibrida ćuraka podrazumeva se i dopunsko korišćenje zrnevlja žitarica uz ishranu koncentratima u uzrastu od preko 2 meseca u količini od oko 10-15% ukupnog obroka. Ovo se naročito preporučuje u produženom držanju ćuraka (do postizanja visokih TM).
Proizvodni program podrazumeva i proizvodnju smeša za ćurke nosilje i to ĆP 15% proteina a počinje se sa primenom od 12 nedelje uzrasta do pronočenja kada se nastavlja sa ishranom jata sa ĆN – 17 proteina.

PROIZVODNI PROGRAM ZA ISHRANU FAZANA

Veterinarski Zavod Zemun proizvodi za ishranu fazanske divljači hranu za fazanke nosilje sa 15% proteina, te potpune smeše za ishranu fazana F-1 i F-2.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu