Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23014
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21105
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:759
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:190
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Veterinarski zavod Zemun a.d.
 •  [svi tekstovi]

PROIZVODNI PROGRAM ZA SVINJARSTVO

HRANA ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE

Značaj i opšte osobine stočne hrane

Hrana je najdirektnija veza životinje sa spoljašnjom sredinom. Stočna hrana predstavlja materiju koja se sastoji od proteina, vitamina i energije, koje su neophodne za obezbedjivanje životnih funkcija i porasta životinje. Ovaj tekst ima za cilj da podseti našeg kupca na principe ishrane domaćih životinja.

Stočna hrana

Pod stočnom hranom se podrazumeva sve ono što je uneto u organizam, pre i posle resorpcije iz sistema za varenje i što može da izvrši jednu od sledećih funkcija u organizmu:

1.Obezbedjenje energije
2.Obezbedjenje materijala za izgradnju tkiva
3.Podrška odvijanju funkcija i tkiva
4.Neškodljivost zdravlju i neometanje iskorisćenja drugih materija hrane
5.Podrška rentabilitetu stočarske proizvodnje

U slobodnom načinu držanja životinja se može obezbediti preko paše, iz mleka (mladunčad) ili celim telom druge životinje (mesojedi). Pojedinačna hraniva se danas retko upotrebljavaju u ishrani domaćih životinja zbog toga što se u pojedinačnim hranivima ne nalaze sve potrebne hranljive materije.
Hraniva se u krmnim smešama mogu zamenjivati na osnovu izodinamičnosti njenih sastojaka.

Industrijski proizvedene smeše stočne hrane se dele na:
-kompletne ili potpune
-dopunske ili superkoncentrate
-premikse ili mineralno-vitaminske predsmeše

Ocena kvaliteta stočne hrane

Najznačajniji pokazatelj kvaliteta je sadržaj hranljivih materija u hranivu u odnosu na potrebe životinja.
Pri oceni kvaliteta hrane za životinje uzima se u obzir hemijski sastav, fizičke osobine, uticaj na apetit, na konzumaciju (ukusnost), kao i uticaj ishrane – hrane na fiziološke procese, zdravstvena, hemijska, mikrobiološka, toksikološka ispravnost, kao i uticaj hrane na kvalitet stočnih proizvoda.

Proizvodni program za ishranu nepreživara

Koncepcijski je postavljen tako da se njime uvažavaju specifičnosti metabolizma pre svega vrste, kategorije, rase odnosno hibrida, te proizvodnog cilja.
Ovaj uvodni deo ima za cilj da upozna naše kupce sa osnovnim pravilima spravljanja hrane za životinje koje primenjuje Fabrika hrane za životinje, Veterinarski Zavod Zemun.
Sa aspekta kvaliteta kako sirovina, tako i gotovih proizvoda, po osnovama prethodno iznetim, Veterinarski Zavod Zemun je uveo HCCP program kontrole proizvodnje a u tom smislu poseduje i interne kontrolne laboratorije u kojima se vrši sveoubuhvatno praćenje naših proizvoda.
U našim laboratorijama rade iskusni stručnjaci sa specijalističkim i naučnim zvanjima, a laboratorije su opremljene savremenom laboratorijskom opremom. Laboratorijski nalazi su najmerodavniji postulat za puštanje proizvoda u prodaju. Pored interne kontrole, naše proizvode kontrolišemo i u eksternim referentnim laboratorijama.

Finansijsko učešće troškova ishrane u svinjarstvu kreće se izmedju 70-80% ukupnih troškova te se u okviru ovih relacija traži najpovoljnija varijanta, kako sa aspekta nutritivnih zahteva svinja, tako i sa aspekta finansijskog rezultata proizvodnje u svinjarstvu.

Proizvodni program Veterinarskog Zavoda Zemun obuhvata:

a)Potpune krmne smeše – za ishranu svih kategorija svinja, i to za prasad (predstartere, starter, grover smeše), tov I i tov II, smeše, smeše za ishranu priplodnih kategorija svinja, nerastova i nazimica, kao i smeše za ishranu krmača u laktaciji i smeše za ishranu suprasnih krmača.
Za farmski uzgoj svinja preporučili bi Vam naše peletirane smeše, ukoliko je transport rinfuzerima, a udaljenost veća od 50km, ili dopunske smeše super zeleni i super plavi, ukoliko raspolažete sa energetskim hranivima, a radite samo jednu od faza uzgoja svinja, ili ako imate zatvoren ciklus proizvodnje svinja u manjem obimu (do 30 priplodnih krmača).

b)Dopunske krmne smeše (superi) i to: super plavi za tovne svinje i nerastove i nazimice, superasne krmače, priplodne nazimice, nerastove, te tov I od 25-55kg i tov II za manje od 55kg - uspešno možete hraniti korišćenjem dopunske smeše, pod komercijalnim nazivom ’super plavi’ za ishranu prasadi do 25kg i krmača dojara ’super zeleni’

c)Vezeviti za svinje – mineralno vitaminske predsmeše (premiksi) u 1% i 3% koncentraciji
- vezevit SP za spravljanje smeša za ishranu prasadi tipa starter i grover,
- vezevit ST za spravljanje smeša tipa Tov I i Tov II,
- vezevit SK za spravljanje smeša za krmače u eksploataciji, za priplodne nerastove i nazimice
- 3% vezeviti za svinje

d)a)Dodaci hrani za svinje namenjeni za ’davanje iz ruke’: kostan, kostanvit premiks za svinje i vezefeks.

Osobenosti ishrane krmača

Kako se smatra da je osnov uspeha u svinjarstvu kvalitet krmača, to je neophodno uvažiti njihove nutritivno metaboličke specifičnosti.
U praksi se krmače hrane smešama za suprasne krmače i smešom za krmače u laktaciji. Kod proizvodjača stočne hrane ove smeše se bitno razlikuju.
Bilansiranje potreba krmača u hrani se izvodi korigovanjem količine smeše, ili prilagodjavanjem sastava smeše, potrebama krmače, te moguće količinske konzumacije.
Smeše za suprasne krmače se obično balansiraju na 14% proteina, 2,9-3000kcal/kg (11,5-12,5MJ) lizin 0,7-0,90, Ca =0,9, P O,7, uz preporuku da se krmačama daje 2-3kg smeše po H/D. Suprasne krmače se hrane jednokratno ili dvokratno.
Smeše za krmače dojare sadrže obično 15-18%proteina, sa oko 12,5-13,5 MJ ME/kg, 0,75-0,85% lizina. Ove smeše se daju krmačama u količini do 6kg po H/D, u dva obroka.

Potpune smeše:
KD hrana za krmače dojare i nerastove
SK hrana za suprasne krmače i nazimice

KD hrana
SK hrana

Osobenosti ishrane prasadi

Pored značaja broja prasadi po krmači, za uspešnu proizvodnju svinja, veoma je značajna težina prasadi pri rodjenju. Lakša prasad su ujedno i osetljivija na sve spoljne uticaje, manje ih preživljava, slabije rastu, i konacno obaraju rentabilnost proizvodnje svinja.
Porodjajna težina prasadi je uslovljena genetskim i paragenetskim faktorima. Muška prasad su u proseku 30 gr teža od ženskih iz istog legla.
Kod svinja 47% varijanse porodjajne težine otpada na uticaj majke, a samo do 7% na očev uticaj. Na porodjajnu težinu prasadi utiču sledeći faktori: starost, zdravlje i kondicija majke, razvijenost uterusa, trajanje graviditeta, veličina legla, položaj ploda u uterusu i veličina placente.
Prasad imaju visok potencijal rasta i za 10-17 dana udvostručuju težinu, dok je teladima potrebno 46 dana, a ždrebadima 60 dana.
Pri normalnoj produkciji mleka krmače, zadovoljavaju se potrebe prasadi u prvih desetak dana sisanja. Posle toga mleko je dovoljno za porast prasadi koji je genetski moguć. Ovaj deficit se mora nadoknaditi dodatnom hranom visokog stepena svarljivosti uz prethodno privikavanje prasadi na istu.

Potpune smeše:
SP predstarter za prasad
SS starter za prasad

SP predstarter za prasad
SS starter za prasad

Ishrana svinja u tovu priplodnih nazimica i nerastova uz korišćenje

Obuhvata kategorije tovnih svinja do 55kg TM i preko 55 kg TM. Ishrana svinja u tovu podrazumeva korektne ambijentalne i nutritivne uslove, a ishrana je uglavnom po volji, redje obročno. U novije vreme se predlažu tzv. gladni dani, čak i do 4 mesečno. Ove tehnike ishrane svakako smanjuju dnevne priraste, pri obrocima kakvi se kod nas koriste u ovoj fazi tova.
Priprema približno adekvatne hrane za sve kategorije svinja u domaćinstvu ili manjim uzgojima, uz korišćenje naših 3% vezevita i dopunskih predsmeša – superkoncentrata.
Jedna od definicija mineralno-vitaminskih presmeša glasi ’1% (ili za tropostotne 3%) u hrani a sto posto u metabolizmu’, veoma tačno označava neophodnost korišćenja ovih proizvoda u ishrani domaćih životinja.
Naš prevod za ovu istinu kaže „domaće životinje mogu opstati bez svakog hraniva, ali bez premiksa ne mogu!“

Naši proizvodi za ishranu tovnih svinja su u fazi :
I ST-1, Potpuna krmna smeša – za ishranu tovnih svinja od 25 do 55kg TM
II ST-2, Potpuna smeša za ishranu svinja u tovu preko 55 kg TM

SG grover za prasad
ST-1 hrana za svinje u porastu i tovu od 25 do 60kg TM
ST-2 hrana za svinje u porastu i tovu preko 60kg TM

ST-1
ST-2

3% Vezeviti:
Vezevit SK
Vezevit SK K-3%
Vezevit ST K-3%
Vezevit SP K-3%

Vezevit SK
Vezevit SK K-3%
Vezevit ST K-3%
Vezevit SP K-3%
BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu