Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23024
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21156
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:760
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:68
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: G. Vlado Jenjić
 •  [o autoru] [svi tekstovi autora]

zastita kukuruza

FAZE RAZVOJA KUKURUZA

0.

Klijanje

00

Suvo seme (kariopsis)

01

Početak bubrenja semena

03

Bubrenje semena završeno

05

Korenčići se pojavljuju iz semena

06

Korenovi korenčići se izdužuju, vidljive korenove dlačice i sekundarni korenčići

07

Koleoptile klijaju iz semena

09

Klijanje: koleoptile probijaju površinu zemlje (faza pucanja)

1.

Razvoj lista (rast klijanaca)

10

Pojava prvog lista iz koleoptila

11

Prvi list razvijen

12

Razvijena 2 lista

13

Razvijena 3 lista

14

Razvijena 4 lista

15

Razvijeno 5 listova

16

Razvijeno 6 listova

17

Razvijeno 7 listova

18

Razvijeno 8 listova

19

Razvijeno 9 i više listova

3.

Rast stabla

30

Početak rasta stabljike

31

Pojavljuje se prvo kolence

32

Pojavljuje se drugo kolence

33

Pojavljuje se treće kolence

34

Pojavljuje se četvrto kolence

35

Pojavljuje se peto kolence

36

Pojavljuje se šesto kolence

37

Pojavljuje se sedmo kolence

38

Pojavljuje se osmo kolence

39

Pojavljuje se 9 i više kolenaca

5.

Početak cvetanja

51

Početak pojave metlice: metlica se uočava na vrhu stabla

52

Vidljiv vrh metlice

55

Izrasla polovina: polovina metlice počinje da se odvaja

57

Pojavilo se 70% cvetova

59

Kraj pojave metlice: metlica potpuno izrasla i odvojena

6.

Cvetanje, polinizacija

61

Vidljivi prašnici u sredini metlice, listići klipa pojavljuju se iz lisnog rukavca

63

Početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile

65

Gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena

67

Metlica u punom cvetanju, svila se suši

69

Kraj cvetanja, svila potpuno suva

7.

Razviće ploda

71

Početak razvoja semena: zrna su u stadijumu mehurića; oko 16% suve materije

73

Rana mlečna zrelost

75

Zrna u sredini klipa žućkasto-bela; mlečni sadržaj oko 40% suve materije

79

Približno sva zrna dostigla krajnju veličinu

8.

Sazrevanje

83

Rana voštana zrelost; zrna meka, sadrže oko 45% suve materije

85

Voštana zrelost; zrna žućkasta do žuta, oko 50% suve materije

87

Fiziološka zrelost; crna tačka (sloj vidljiv u osnovi semena), oko 60% suve materije

89

Puna zrelost; zrna su tvrda, i sjajna, oko 65% suve materije

9.

Starenje

97

Biljka uginjva i lomi se

99

Zrna posle berbe

 

Ovo je pregled pesticida, aktivnih materija i naziva preparata, koja se koriste u zaštiti kukuruza.

A)    Akaricidi i insekticidi

1)      Aphis spp. - lisne vaši

.         METAMIDOFOS (Monitor-590)

2)      Diabrotica virgifera virgifera - kukuruzna zlatica

.         BIFENTRIN (Futocid-EC, Talstar 10-EC)

.         TERBUFOS (Counter G-5)

3)      Elatiridae - skočibube (žičnjaci)

.         BIFENTRIN (Futocid-EC, Talstar 10-EC)

.         FOKSIM (Volaton G-5)

.         FORAT (Forat G-5, Forat 5-G)

.         KARBOFURAN (Furadan 350-F, Furazor 350-SC)

.         KARBOSULFAN (Posse 25-EC, Karbosan E-25)

.         LINDAN (Geolin G-1,5, Geolin G-3, Lindan G-3, Lindan EC-20)

4)      Melolonthinae - gundelji (grčice)

.         FOKSIM (Volaton G-5)

.         FORAT (Forat G-5, Forat 5-G)

.         LINDAN (Geolin G-1,5, Geolin G-3, Lindan G-3, Lindan EC-20)

5)      Noctuidae - podgrizajuče sovice

.         FOKSIM (Volaton G-5)

.         FORAT (Forat G-5, Forat 5-G)

.         LINDAN (Geolin G-1,5, Geolin G-3, Lindan G-3, Lindan EC-20)

.         METOMIL (Lannate-90)

6)      Ostrinia/Pyrausta nubilalis - kukuruzni plamenac

.         BIFENTRIN (Futocid-EC, Talstar 10-EC)

.         DELTAMETRIN (Decis EC-2,5, Futocid-2,5)

7)      Tanymecus dilaticolis - kukuruzna pipa

.         FENITROTION (Galation P-5)

.         FENTION (Fenticid 50-EC, Fenthion EC-50, Lebaycid EC-50, Poljocid EC-50, Zorcid EC-50)

.         KARBOFURAN (Furadan 350-F, Furazor 350-SC)

 

B)     Herbicidi

1)      Herbicidi za primenu preko zemljišta

a)      Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi

.         ACETOHLOR (Acetogal, Acetohlor-90, Acetohlor-D, Relay plus, Harness)

.         ACETOHLOR + AD-67 (Acenit A 800-EC, Agroactohlor, Guardian)

.         ACETOHLOR + DAHEMID (Saceamid A EC)

.         ACETOHLOR + DIHLORMID (Acetohlor-EC, Trophy-EC)

.         ACETOHLOR + ATRAZIN + AD-67 (Erunit A 530-E, Acetokombi)

.         ACETOHLOR + ATRAZIN + DIHLORMID (Atrazin extra, Radazin extra)

.         ALAHLOR (Agrohlor 480-EC, alaherb EC-48, Alahlor-48, Alanex-48, Herbal, Lasso-EC, Savahlor, Zoral)

.         ALAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Alazine-LM, Alahlor/Atrazin-KS, Atrahlor, Herbal atra extra, Lasso/Atrazin-KS, Lasso kombi tekući)

.         ALAHLOR + LINURON (Afalon kombi,  Linuchlor-EC, Lasso/Linuron, Agrolin super, Agrohlor kombi, Galolin kombi, Liron kombi, Alahlor/linuron)

.         ALAHLOR + LINURON + ATRAZIN (Kombik)

.         ATRAZIN (bez poduseva) (Atrazin S-50, Atrazor 500-SC, Atrazin-500, Atrazin-SC, Atrazin SC-50, Atrazin-TS, Sutrazin 50-SC, Atranex 50-SC, Atranex 80-WP, Gesaprim 90-WG, Radazin T-50)

.         ATRAZIN + AMETRIN + AMITROL (Zoramat S-47)

.         ATRAZIN + PROMETRIN (Atraprom, Atprom WP-50, Atprom-500, inakor)

.         DIMETENAMID (Frontier 900-EC)

.         EPTC + AD-67 (Alizor 80-EC)

.         EPTC + DIHLORMID (Eradicane 6-E, Zean E-72)

.         FLUFENACET + ATRAZIN (Aspect SC-50)

.         FLUFENACET + METRIBUZIN (Axiom WG-68)

.         FLUMIOKSAZIN (Sumisoya 50-WP)

.         FLUROHLOIDON (Racer 25-EC)

.         IZOKSAFLUTOL (Merlin 750-WG)

.         METOLAHLOR (Rafal E-720)

.         METOLAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Primextra 500-FW, Primagram 500-FW)

.         METOLAHLOR + LINURON (Dualin 500-ec)

.         S-METOLAHLOR (Dual gold 960-EC)

.         S-METOLAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Primextra gold 720-SC)

.         PENDIMETALIN (Agrostom 330-E, Agrostomp 330-E, Vetpen 330-E)

.         PENDIMETALIN + ATRAZIN (Tazastomp-SC)

.         VERNOLAT + DIHLORMID (Surpass 6,7-E)

b)      Jednogodišnji širokolisni korovi

.         ACETOHLOR (Acetogal, Acetohlor-90, Acetohlor-D, Relay plus, Harness)

.         ACETOHLOR + AD-67 (Acenit A 800-EC, Agroactohlor, Guardian)

.         ACETOHLOR + DIHLORMID (Acetohlor-EC, Trophy-EC)

.         ALAHLOR (Agrohlor 480-EC, alaherb EC-48, Alahlor-48, Alanex-48, Herbal, Lasso-EC, Savahlor, Zoral)

.         ALAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Alazine-LM, Alahlor/Atrazin-KS, Atrahlor, Herbal atra extra, Lasso/Atrazin-KS, Lasso kombi tekući)

.         ALAHLOR + LINURON (Afalon kombi,  Linuchlor-EC, Lasso/Linuron, Agrolin super, Agrohlor kombi, Galolin kombi, Liron kombi, Alahlor/linuron)

.         ALAHLOR + LINURON + ATRAZIN (Kombik)

.         ATRAZIN (bez poduseva) (Atrazin S-50, Atrazor 500-SC, Atrazin-500, Atrazin-SC, Atrazin SC-50, Atrazin-TS, Sutrazin 50-SC, Atranex 50-SC, Atranex 80-WP, Gesaprim 90-WG, Radazin T-50)

.         ATRAZIN + AMETRIN + AMITROL (Zoramat S-47)

.         ATRAZIN + PROMETRIN (Atraprom, Atprom WP-50, Atprom-500, inakor)

.         DIMETENAMID (Frontier 900-EC)

.         EPTC + DIHLORMID (Eradicane 6-E, Zean E-72)

.         FLUFENACET + ATRAZIN (Aspect SC-50)

.         FLUFENACET + METRIBUZIN (Axiom WG-68)

.         FLUMIOKSAZIN (Sumisoya 50-WP)

.         FLUROHLOIDON (Racer 25-EC)

.         LINURON (Afalon, Afalon-tečni, Efluron 50-WP, Liron-tečni, Linurex 50-WP, Zeuron)

.         IZOKSAFLUTOL (Merlin 750-WG)

.         METOLAHLOR (Rafal E-720)

.         METOLAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Primextra 500-FW, Primagram 500-FW)

.         METOLAHLOR + LINURON (Dualin 500-ec)

.         S-METOLAHLOR (Dual gold 960-EC)

.         S-METOLAHLOR + ATRAZIN (bez poduseva) (Primextra gold 720-SC)

.         PENDIMETALIN (Agrostom 330-E, Agrostomp 330-E, Vetpen 330-E)

.         MEZOTRION (Callisto)

.         PENDIMETALIN + ATRAZIN (Tazastomp-SC)

.         SIMAZIN (bez poduseva) (Simazin-50, Beskopan-TS, Tetezin)

.         VERNOLAT + DIHLORMID (Surpass 6,7-E)

2)      Herbicid za folijarno tretiranje korova

a)      Jednogodišnji uskolisni (travni) korovi

.         FLUFENACET + METRIBUZIN (Axiom WG-68)

.         FORMSULFURON + IZOKSADIFEN-ETIL (Equip)

.         NIKOSULFURON (Motivell)

.         PENDIMETALIN + ATRAZIN (Tazastomp-SC)

.         PIRIDAT + ATRAZIN (Clap)

.         RIMSULFURON (Tarot 25-DF)

.         RIMSULFURON + DIKAMBA-Na (Tarot plus WG)

.         TIFENSULFURON-METIL + RIMSULFURON (Grid 75-WG)

b)      Jednogodišnji širokolisni korovi

.         BENTAZON (basagran, Bentazon SL-50, Bentim-480, Bevezon, Deltazon 48-SL, Župazon, basagran-600)

.         BENTAZON + DIKAMBA (Cambio)

.         BROMOKSINIL-OKTANOAT (Pardner 225-EC)

.         BROMOKSINIL-OKTANOAT + 2,4-D (Buctril)

.         2,4-D DMA (Agrosan, Dihlorin, Dikocid, Herbisan, Herbizor, Monosan herbi, Poljosan, Timkor, Korovicid, Monozor SL-50, herboksone, Dikamin-600)

.         2,4-D DMA + FLUROKSIPIR BUTOKSI PROPIL (Lancet)

.         2,4-D DMA + MCPA (Monosan-S, Poljosan super)

.         2,4-D-2-EH (Maton, Esteron)

.         DIFLUFENZOPIR + DIKAMBA (Distinct 70-WG)

.         DIKAMBA (Banvel 480-S)

.         DIKAMBA + 2,4-D (Bnvel univerzal)

.         FLUFENACET + METRIBUZIN (Axiom WG-68)

.         FLUROKSIPIR (Starane-250, Tomigan)

.         FORMSULFURON + IZOKSADIFEN-ETIL (Equip)

.         KLOPIRALID (Lontrel-100)

.         LAKTOFEN (Cobra)

.         NIKOSULFURON (Motivell)

.         PENDIMETALIN + ATRAZIN (Tazastomp-SC)

.         PIRIDAT + ATRAZIN (Clap)

.         PROSULFURON + PRIMISULFURON-METIL (Ring 80-WG)

.         RIMSULFURON (Tarot 25-DF)

.         RIMSULFURON + DIKAMBA-Na (Tarot plus WG)

.         TIFENSULFURON-METIL (Harmony-75)

.         TIFENSULFURON-METIL + RIMSULFURON (Grid 75-WG)

c)      Višegodišnji uskolisni (travni) korovi

.         FORMSULFURON + IZOKSADIFEN-ETIL (Equip)

.         PRIMISULFURON-METIL (Tell 75-WG)

.         RIMSULFURON (Tarot 25-DF)

.         RIMSULFURON + DIKAMBA-Na (Tarot plus WG)

.         TIFENSULFURON-METIL + RIMSULFURON (Grid 75-WG)

d)      Višegodišnji širokolini korovi

.         BENTAZON + DIKAMBA (Cambio)

.         2,4-D DMA (Agrosan, Dihlorin, Dikocid, Herbisan, Herbizor, Monosan herbi, Poljosan, Timkor, Korovicid, Monozor SL-50, herboksone, Dikamin-600)

.         2,4-D DMA + FLUROKSIPIR BUTOKSI PROPIL (Lancet)

.         2,4-D DMA + MCPA (Monosan-S, Poljosan super)

.         2,4-D-2-EH (Maton, Esteron)

.         FLUROKSIPIR (Starane-250, Tomigan)

.         FORMSULFURON + IZOKSADIFEN-ETIL (Equip)

.         KLOPIRALID (Lontrel-100)

.         NIKOSULFURON (Motivell)

.         RIMSULFURON (Tarot 25-DF)

.         RIMSULFURON + DIKAMBA-Na (Tarot plus WG)

.         TIFENSULFURON-METIL (Harmony-75)


BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu