Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:22793
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:20638
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:751
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:921
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Dr med. Rodoljub Živanović
 •  [o autoru] [svi tekstovi autora]

Cuvanje rastvora oksalne kiseline

Svuda se mo�e procitati da se ne preporucuje cuvanje rastvora oksalne kiseline u �ecernom sirupu du�e od 6 meseci. Razlog tome le�i u cinjenici da oksalna kiselina dovodi do razlaganja saharoze, a kao nusprodukt nastaje HMF (hidroksimetilfurfurol), koji je otrovan za pcele.

Na XXXVII Kongresu Apimondije u Durban-u (Ju�noafricka republika) Roberto Piro iz Italije je izvestio o istra�ivanju ovog problema. Pome�ali su 100 g oksalne kiseline, 1 kg �ecera i 1 litar vode. Uzorke su cuvali 16 meseci na temperaturama od �20 �C, +4 �C i na sobnoj temperaturi (na svetlu i u tami).

Tokom celog perioda, pH vrednost je bila jednaka (0�1). Boja rastvora se izmenila kod cuvanja na sobnoj temperaturi. Minimalna kolicina HMF-a je nadena kod uzorka dr�anog u zamrzivacu na  �20 �C, i iznosila je kao i na startu, 4,2 mg/kg. Kod rastvora dr�anog na +4 �C, HMF je porastao na 50,6 mg/kg, a kod onog dr�anog na sobnoj temperaturi, vec kroz 15 dana iznosio je 100 mg/kg, kroz 2 meseca 500 mg/kg, a kroz 6 meseci cak 1.000 mg/kg. Posle 16 meseci, rastvor dr�an u mraku na sobnoj temperaturi je sadr�avao 1945 mg/kg, a na svetlu 2107 mg/kg. Utvrdeno je da vec pri vrednosti od 150 mg/kg HMF-a u hrani, dolazi do povecanog uginuca pcela. Zakljucak je da rastvor oksalne kiseline treba koristiti sve�, a ako ga vec cuvamo, to treba ciniti u fri�ideru (+4 �C).

Slicno istra�ivanje su sproveli Stefan Bogdanov, Verena Kilchenmann, Jean-Daniel Charriere i Anton Imdorf (2001) u Institutu za pcelarstvo u Liebefeld-u u �vajcarskoj. Oni su rastvorili 60 g oksalne kiseline u jednom litru �ecernog sirupa (1:1) i cuvali ga pod istim uslovima kao i u prethodnom eksperimentu. Jedino su dodali cuvanje rastvora na temperaturi do +15�C, u mraku. Istra�ivanje je trajalo 57 nedelja.

Utvrdili su da je oksalna kiselina tokom ovog perioda ostala stabilna. Cuvanje na sobnoj temperaturi dovodi do visokog porasta HMF-a u rastvoru. Produkcija HMF-a naglo pada ako se rastvor cuva na temperaturi ne vecoj od +15�C. Cuvanje u fri�ideru na +4 �C mo�e se smatrati idealnim, jer skoro da se nije stvarao HMF (pogledajte grafikon).

Zakljucak je da je najbolje rastvor primeniti odmah po pripremi. Ako moramo da ga cuvamo, temperatura fri�idera od +4 �C je idealna. Rastvor se mo�e cuvati i na temperaturi ne vecoj od +15 �C, a da ne izazove �tetne efekte po pcele.

FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
-
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright poljoberza.net - 2004