Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23024
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21158
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:760
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:50
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Časopis Povrtarski Glasnik
 •  [svi tekstovi]

SIMPTOMI NEDOSTATAKA HRANLJIVIH
ELEMENATA U PROIZVODNJI RASADA I
UKRASNIH BILJAKA

Za pravilan razvoj biljaka neophodno je 16 esencijalnih hranljivih elemenata: ugljenik (C), vodonik (H), kiseonik (O), azot (N), fosfor (P), kalijum (K), kalcijum (Ca), magnezijum (Mg), sumpor (S), gvožde (Fe), cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu), bor (B), molibden (Mo) i hlor (Cl). Ugljenik, vodonik i kiseonik biljke usvajaju iz vazduha i vode. Izvor azota, fosfora i kalijuma su đubriva. Kalcijum, magnezijum i sumpor se usvajaju iz kalcijum-karbonata (krečnjaka), kalcijum-hidroksida (hidratisanog krečnjaka), dolomita (kalcijum i magnezijum karbonata), gorkih soli (magnezijum sulfata), elementarnog sumpora i sulfata. Gvožde, cink, mangan, bakar, bor i molibden biljke unose iz malog broja formulacija, u koje spadaju rastvorljiva folijarna đubriva.

Prvi simptomi nedostatka hranljivih elemenata javljaju se ili na mlađem ili na starijem lišću.

Ako se simptomi prvo jave na mladom lišću, onda oni ukazuju na nedostatak gvožda, cinka, mangana, bakra, bora, hlora, kalcijuma ili sumpora. Simptomi toksičnosti kao posledice previsoke koncentracije mangana, primene pesticida, napada vaši, grinja i nekih virusa takođe se mogu javiti na mladom lišću i tako otežati dijagnozu.

Ako se simptomi nedostatka jave na starijem lišću, mogu ukazivati na manjak azota, fosfora, kalijuma ili magnezijuma.

Prvi simptomi nedostatka molibdena javljaju se na listovima srednje starosti. Osim kod božižnog drvceta, nedostatak ovog elementa retko će se javiti na saksijskom ukrasnom bilju.

Činioci koji otežavaju pravilnu dijagnozu simptoma nedostatka elemenata su previše bujni vršni porast koji nije u skladu sa usisnom moći korenovog sistema, oštećenja izazvana visokom koncentracijom soli, toksičnost izazvana pesticidima, oštećenja korenovog sistema koja nanose grinje, nematode, insekti ili uzročnici bolesti ili bilo koji drugi faktori koji nanose štete korenovom sistemu.

Kada se simptomi javljaju prvo na starijem lišću (elementi koji se kreću kroz biljku)

AZOT - primarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Lišće dobija svetlo zelenu do žutu boju, ponekad nekrotira i opada; porast biljaka i razvoj izdanaka su slabi.

Sl. 1 Simptom nedosatka azota - desno

Simptom nedosatka azota

FOSFOR - primarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Porast je smanjen, a starije lišće je u početku tamno zelene boje, dok najstarije može dobiti ljubičastu boju.

Sl. 2 Simptom nedosatka fosfora - desno

Veoma kisela reakcija mineralnih zemljišta može značajno smanjiti dostupnost fosfora. Visoka koncentracija fosfora u biljci može dovesti do nedostatka gvožđa i cinka. Velike količine fosfora u zemljištu mogu sprečiti toksično dejstvo aluminijuma u veoma kiseloj sredini.

Simptom nedosatka fosfora

KALIJUM - primarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Ivice listova postaju hlorotične i nekrotiraju; na listovima se često javljaju rasute hlorotične pege koje kasnije mogu postati nekrotične.

Visoka koncentracija K može dovesti do nedostatka Ca, Mg i N. Previše natrijuma vodi nedostatku kalijuma, a velike količine kalijuma mogu ublažiti posledice toksičnog dejstva amonijuma.

Sl. 3 Simptom nedosatka kalijuma - desno

Simptom nedosatka kalijuma

MAGNEZIJUM - sekundarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Hloroza tkiva izmedu lisnih nerava starijeg lišća.

Visoka koncentracija kalijuma i kalcijuma dovodi do nedostatka magnezijuma. Ako postoji nedostatak magnezijuma, treba primeniti dolomit ili gorku so na svaka tri meseca. Veoma kisela reakcija zemljišta može smanjiti dostupnost magnezijuma. Preporučuje se da odnos između količine Ca i Mg bude najmanje 2:1.

Kada se simptomi javljaju prvo na mlađem lišću (elementi koji se ne kreću kroz biljku)

Sl. 4 Simptom nedosatka magnezijuma - desno

Simptom nedosatka magnezijuma

SUMPOR sekundarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Ujednačena hloroza tkiva koja se javlja prvo na novim listovima.

Sumpor je neophodan za sintezu hloroplasta (iako nije deo molekula hlorofila). Kada je nedostatak sumpora prisutan duže vreme, teško je razlikovati simptome nedostatka sumpora od nedostatka azota.

Sl. 5 Simptom nedosatka sumpora - desno

Simptom nedosatka sumpora

KALCIJUM sekundarni makroelement

Simptomi nedostatka:
Mlado lišće dobija svetlo zelenu boju ili se na njemu javlja neravnomerna hloroza tkiva; ivice mladih listova ne formiraju se pravilno; tačke porasta izdanaka i korenovih žila se uopšte ne razvijaju; porast korena je slab, a žile su kratke i zadebljale.

Visok nivo Ca može dovesti do nedostatka Mg i B, a visoka koncentracija natrijuma, K i Mn dovodi do nedostatka Ca. Kisela reakcija zemljišta može smanjiti dostupnost kalcijuma.

Sl. 6 Simptom nedosatka kalcijuma - desno

Simptom nedosatka kalcijuma

GVOŽDE mikroelement

Simptomi nedostatka:
Hloroza tkiva između lisnih nerava mladog lišća, praćena hlorozom i/ili izbeljivanjem celog lista.

Alkalna reakcija zemljišta, visok nivo P, Zn, Mn, Cu ili nikla u kiselim zemljištima, slaba drenaža i ostali nepovoljni uslovi za razvoj korena mogu dovesti do nedostatka gvožda. Nedostatak Fe dovodi i do slabijeg porasta. Veoma kisela zemljišta mogu dovesti do toksičnog delovanja gvožda.

Sl.7 Simptom nedosatka gvožda

Simptom nedosatka gvožda

CINK mikroelement

Simptomi nedostatka:
Hloroza tkiva izmedu nerava mladog lišća, sa zaostalim tkivom normalne boje duž lisnih nerava; kratke internodije i sitni listovi; kovrdžanje listova ili pojava lisnih rozeta. Visoka pH vrednost i visok nivo P ili Mn mogu dovesti do nedostatka Zn.

Sl.Simptom nedosatka cinka

Simptom nedosatka cinka

MANGAN mikroelement

Simptomi nedostatka:
Hloroza tkiva između nerava mladog lišća sa zaostalim tkivom normalne boje duž lisnih nerava; kasnije se u hlorotičnim zonama javljaju sive ili mrke nekrotične pege.

Zemljišta sa alkalnom rekacijom, lošom drenažom i visokom koncentracijom dostupnog gvožđa mogu dovesti do nedostatka Mn. Visoka koncentracije Mn dovodi do nedostatka Fe. Veoma kisela rekcija zemljišta izaziva toksično dejstvo Mn (ivice mladih listova nekrotiraju, javljaju se nekrotične pege, malformacije i smanjen porast); ovakva reakcija zemljišta dovodi i do toksičnog dejstva aluminijuma (kratak, nerazvijen i oštećen koren).

Sl.Simptom nedosatka mangana

Simptom nedosatka mangana

BAKAR mikroelement

Simptomi nedostatka:
Hloroza tkiva između nerava mladog lišća, dok su ivice i vrhovi normalne zelene boje; sledi hloroza nerava i na kraju brza nekroza cele lisne ploče.

Sl.Simptom nedosatka bakra - desno

Simptom nedosatka bakra

Sl.Simptom nedosatka bora - desno

Simptom nedosatka bora

Sl.Visok nivo magnezijuma u antagonizmu sa kalcijumom

Visok nivo magnezijuma u antagonizmu sa kalcijumom

Sl.Simptom nedosatka fosfora usled niskih temperatura

Simptom nedosatka fosfora usled niskih temperatura

Sl.Neodgovarajuća EC vrednost

Neodgovarajuća EC vrednost

Sl. Simptom nedosatka azota i magnezijuma - desno

Simptom nedosatka azota i magnezijuma
BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu