Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23024
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21156
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:760
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:72
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Dr Mirjana Mijatović
 •  [o autoru] [svi tekstovi autora]

ZAŠTITA RASADA

Dr Mirjana Mijatović
Institut za povrtarstvo
Karađorđeva71
Smederevska Palanka

Uspešna proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici i tople leje) ne može se zamisliti bez kvalitetnog semena, odgoravarajuće agrotehnike i adekvatne zaštite. U cilju dobijanja visokih prinosa i kvalitetnih plodova povrtarskih biljaka neophodna je pravovremena zaštita rasada, a potom i rasađenih biljaka od bolesti štetočina i korova.

Zaštita od bolesti
Rasad paprike, paradajza, kupusa i drugih povrtarskih biljaka neophodno je zaštititi od prouzrokovača bolesti koje se redovno javljaju i pričinjavaju značajne štete. Po svom ekonomskom značaju najštetnija bolest je “topljenje” ili poleganje rasada koje prouzrukuju parazitne gljivice Rhizoctonia solani, Phythium spp, Phytophtora spp. Paraziti se prenose putem zaraženog semena i biljnih ostataka. Kada se javi na mladom gustom rasadu poleganje ima jasno raspoznatljive simptome. Pošto gljivica napada prizemni deo stabla koji dobija braon boju, omekšava i vrlo brzo truli, biljke venu i nestaju, tope se. Bolest se koncetrično prenosi na zdrave biljke i usled toga se u leji pojavljuju “gola”, ćelava mesta. U slučaju jake zaraze zemljišta rasad propada na čitavoj površine leje. Na pojavu i širenje prouzrokovača poleganja rasada, utiče tmurno, oblačno vreme kao i povećana vlažnost zemljišta i vazduha. Kao preventivne mere za sprečavanje poleganje rasada preporučuje se promena mesta za proizvodnju, denzifekcija semena i zemljišta, provetravanje leje ili plastenika i umereno zalivanje. Dezifekcija semena, zaprašivanjem fungicidima pruža zaštitu biljka u osetljivoj fazi nicanja. Zaprašivanje se izvodi pred setvu metodom predoziranja. Najčešće se u ovu svrhu koriste preparati na bazi Tirama. Mere denzifekcije vodenom parom, fumigantima ili kontaktnim fungicidima efikasne su protiv parazita prouzrokovača poleganja rasada. Kontaktni fungicidi deluju samo na parazitne gljive prouzrokovače poleganjea rasada. Oni se mogu upotrebiti neposredno pred setvu a najčešće se koristi Cineb S-65 (30-40 g/m2). Preparat se ravnomerno rastura po površini leje ili plastenika, a zatim se motokultivatorom ili povrtarskom grabuljom izmeša sa zemljom do dubine oko 10cm. Takođe već pripremljena leja može se zaliti rastvorom Benomila 0,05% u količini 10l/m2 i Previcurom N 0,25 % u količini 10 l/m2 kao i Cinebom 0,25% u količini 4l/m2. Ako posle tretiranja nastupi period jake insolacije, u lejama može doći do suve nekroze korenovog sistema tek izniklih sejanaca. Ono se ispoljava u vidu hloroze prvog stalnog lista i uginuća pojedinih biljčica na mestu predoziranja preparata. Pojava je zapažena posebno u slučaju upotebe Cineba. Ukoliko se propusti neka od preventivnih mera pa se bolest pojavi, obolele biljke počupati i ukloniti, a gola mesta kao i sve biljke temeljno prskati tako da se “čorba“ sliva niz biljke i natapa površinsi sloj zemljišta u leji. U ovu svrhu može se upotrebiti Cineb S-80 u koncetraciji 0,20 % , Benomil ili Benfugin 0,05 % i Previcur N 0,15 %. Pored poleganja rasada oboljenja tipa lisne pegavosti takođe mogu nanositi značajne štete ukoliko se masovno pojave. Prouzrokovači ovog oboljenja su parazitne glive i bakterije koje se održavaju na semenu i biljnim ostacima, a šire se zalivanjem. Od gljivica prouzrokovača ovog oboljenja najčešće su Alternaria solani i Septoria lycopersici, a od bakterija Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Simptomi oboljenja najčešće se manifestuju u vidu manjih ili većih tamnih pega, nepravilnog oblika na nadzemnim organima biljka (listu, lisnoj peteljci i stablu). Osim primene preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave bolesti prouzrokovači lisne pegavosti uspešno se suzbijaju primenom hemijskih mera borbe. Sa merama zaštite početi preventivno pre pojave simptoma i to od momenta formiranja prvih stalnih listova, a zatim prskati svakih 7-10 dana do iznošenja rasada na stalno mesto. Najbolji rezultati postižu se naizmeničnom primenom preparata Bakarni kreč- 50, Blauvit i Bakrocid S-50 u koncetraciji od 0,5 %. Na biljkama rasada paradajza i paprike pored napred navedenih oboljenja često se uočavaju simptomi virozne prirode. Mozaično šarenilo, hloroza i deformacija listova, zaostajanje biljaka u porastu osnovni su simptomi ovog oboljenja. Izvori primarnih virusnih infekcija su zaraženo seme, biljni ostaci i korovi sa kojih viruse prenose lisne vaši. Gust sklop biljka u lejama pogoduje širenju virusa koji se prenose dodirom, ali lisne vaši imaju najveći značaj u njihovom prenošenju. Denzifekcija semena paprike 2% rastvorom kaustične sode (NaOH) u trajanju od 10 minuta ili semena paradajza u 2 % rastvoru sone kiseline (HCl) u toku 24 časa postiže se inaktiviranje virusnih čestica na površini semena. U oba slučaja seme posle denzifekcije treba temeljno isprati vodom u tankom sloju prosušiti i odmah sejati. Upotreba substrata bez biljnih ostataka iz predhodne proizvodnje, suzbiljanje korova u lejama i oko nje kao i suzbijanje lisnih vaši predstavljaju osnovni način sprečavanja virusnih infekcija.

Zaštita od štetočina
Štetočine koje se najčešće javljaju i nanose štete u proizvodnji rasada su lisne vaši, rovci, puževi golaći, žičnjaci, miševi i krtica. Lisne vaši su sitni insekti nežnog tela koje nanose štete rasadu sisajući biljne sokove i prenoseći nekoliko veoma štetnih virusa. Zato ih treba odmah suzbijati čim se primete jednim od sledećih insekticida: Confidor 0,1 %, Perfekthion 0,1 %, Mospilan 0,03% Žičnjaci (Elateridae) u lejama sa rasadom. Ukoliko se pojave u većem broju nanose značajne štete. Napadaju seme i iznikle biljčice rasada bušeći u njima uzdužne kanale od korena naviše. Odrasla larva je dužine 1,5-2 cm tamnožute boje i podseća na komad žice po čemu i nosi naziv.

Rovci (Gryllotalpa gryllotalpa)
Svojom aktivnošću prave horizontalne kanale ispod površine supstrata u leji. Izgrizaju mlade biljke i uništavaju posejano seme. Pojavljuju se u većem broju u lejama koje se zagrevaju na zagorelom stajnjaku. Efikasno se suzbijaju primenom granuliranih insekticida (Galition G-5) unošenjem u površinski sloj zemljišta u vreme predsetvene pripreme. Od preparata preporučuje se Galition G-5 1kg/ 100m2. Granule se ravnomerno rasture po površini zemlje, a zatim se unesu u supstrat do dubine 10cm. Ovaj preparat se može primeniti i kasnije u zoni pojave rovaca u vidu gomilica koje se postavljaju u večernjim časovima. Dobra efikasnost se postiže rasipanjem mamaka Mesurol 50g/100m2.. Mamci za suzbijanje rovaca mogu se napraviti na sledeći način: uzeti 10kg prekrupe, 0,5 šećera u prahu, 600g Fenitritiona i više puta dobro izmešati. Ovako pripremljene mamce rasturiti po površini leja u večernjim satima. Prilikom spravljanja mamaca koristiti gumene rukavice i masku. Mamce spravljati na otvorenom prostoru i izbegavati udisanje pare od preparata Fenitrotiona.

Puževe (Limax)
Delimo na golaće i one sa kućicom. U rasadu štete prave puževi golaći. Puževi golaći imaju izduženo telo obavijeno sluzavim plaštom, a kod nekih se na leđnoj strani mogu uočiti i ostaci ljušture. Prave oštećenja grickajući lisno tkivo. Pri masovnoj pojavi mogu izazvati i goloprst. Kako se pojavljuju uglavnom noću po obodu leje i sa dojne strane lista veoma ih je teško primetiti. Najbolji dokaz njihove pojave jeste izrešatano lišće rasada u vidu nepravilnih rupa veličine 5-10 mm. Suzbijanje se izvodi primenom preparata Mesurol- granuralat 30-50g/100m2, Pužomor 30-50g/100m2, rasipanjem granula oko biljka, ali ne smeju dospeti na biljke. Delotvorni su i mamci koji se prave tako što se količini od 10kg vlažnog zrna pšenice koja je počela fermetisati doda 1kg Karbarila S-50. Posipanje ivičnih delova leja ili međurodnog prostora pepelom od drveta, gašenim ili negašenim krečom, mineralnim đubrivima i drugim sredstvima koje puževima oduzima sluza i dovodi do dehidracije takođe je ekikasna mera.

Miševi
Nanose direktne štete hraneći se semenom i mladim biljkama. Postavljanje zatrovanih mamaka, za suzbijanje glodara najefikasnija je mera borbe protiv njih.

Krtica (Talpa europea)
je duga 12-15 cm, ima valjkasto telo prekriveno crnim krznom. Kopanjem hodnika i izbacivanjem zemlje na površinu (krtačnjaci) uništava se mladi rasad. U toku noći jedna krtica može da uništi toplu leju ukoliko u sloju zemlje, u kome se rasad razvija ima glista. Krtice se uništavaju iskopavanjem iz zemlje u momentu kada prave krtičnjak. Najčešće se to obavlja u jutarnjim ili popodnevnim časovima. Mogu se uništiti i ubacivanjem zatrovanih mamaka od Cinkfosvida i glista. Takođe ubacivanjem Gastoksin tableta u hodnike koje ispuštaju otrovne gasove mogu se uspešno uništiti. Međutim ovo mogu obavljati samo ovlašćenje službe i stučna lica.

SUZBIJANJE KOROVA

Dezifekcijom supstrata, primenom vodene pare ili upotrebom metil bromida obezbeđuje se supstrat bez prisustva semena korovskih biljka. Ukoliko ne postoji mogućnost da se primeni neka od ovih mera suzbijanje korova se može izvesti primenom herbicida pre setve ili posle setve, a pre nicanja gajenih biljka. U rasadu paradajza može se upotrbiti herbicid Devrinol WP-50 u dozi 50g/100m2. Primena ovog preparata obavlja se u fazi predsetvene primene leja, na taj način što se datom količinom herbicida oprska pripremljena površina, i odmah nakon toga unese u površinski sloj zemljišta do 5cm dubine. Odmah nakon primene može se obaviti setva semena. Suzbijanje korova u rasadu paprike i plavog patlidžana obavlja se primenom preparata Galoxon ili Gramoxon. Ovaj preparat primenjuje se posle setve, a na 24-48 časa pre nicanja biljaka u dozi od 40ml/100m2. Da bi se preparat primenio u optimalno vreme proizvođač mora da prati razvoj klice i kada ona bude od 5-10 mm duga (pred samo probijanje površine zemljišta) površina se ravnomerno oprska leđnom pskalicom. Oriejntaciono kod paprike i plavog patlidžana u hladnoj leji u plasteniku tretiranje se obavlja 10-12 dana nakon setve.

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu