Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:22829
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:20753
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:751
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:136
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Magazin AGRAR
 •  [svi tekstovi]

ZP hrana za životinje<

Dr Slađana Žilić, šef Laboratorije za tehnologiju

Dr Slađana Žilić

Institut za kukuruz je prva firma na teritoriji bivše Jugoslavije koja je davnih 70-ih godina prošlog veka kupila ekstruder američke firme Insta-pro, a za sada i jedina koja poseduje mikronizator engleske firme Macronized co. i koristi ih za preradu zrna žitarica i leguminoza.

Kombinovanjem savremenih tehnoloških procesa prerade zrna žitarica i leguminoza koje Institut koristi u proizvodnji hrane za životinje, korišćenjem biljnih sirovina koje do sada nisu bile značajnije zastupljene u krmnim smešama a odlikuju se visokom nutritivnom vrednošću, kao i zastupanjem princip proizvodnje «zdrave» hrane, Institut je razvio pet proizvoda hrane za životinje koji su u nutritivnom smislu specifični i razlikuje se od sličnih proizvoda koji se mogi naći na našem tržištu.

Mikro-ex soja predstavlja energetsko i proteinsko hranivo koje ima izuzetno pozitivne efekte pri ishrani svih vrsta i kategorija životinja. Proizvod je dobijen kombinacijom sojinih pahuljica (60%) i sojinog griza (40). Sojine flekice dobijaju se postupkom mikronizacije, dejstvom infracrvenih zraka, a sojin griz kuvanjem putem frikcije, odnosno postupkom suve ekstruzije.

Mikro-ex proizveden od ZP sorti soje koje se gaje u Institutu u proseku ima:

Sadržaj vlage,4,0- 4,5 % Sadržaj proteina,38,0-41,0 % Sadržaj mast,18,0 - 23,0 % Sadržaj celuloze,4,0-4,5 % Sadržaj pepela,4,0-5,0 % Aktivnost ureaze, mgN/g/min 0,1 - 0,3 Sadržaj tripsin inhibitora mg/g 6,0-12,0 (prihvatljivo u ishrani)

Na tržištu Mikro-ex soja je u pakovanju od 36kg (PP vreće), sa rokom upotrebe 4 meseca i deklarisana je vrednostima koje propisuje pravilnik za sojin griz:

Sadržaj vlage, % max 8,0 Sadržaj proteina, % min 38,0 Sadržaj mast, % min 18,0 Sadržaj celuloze, % max 4,5 Sadržaj pepela, % max 5,5 Aktivnost ureaze, mgN/g/min max 0,4

U čemi je prednost ovog proizvoda u odnosu na sojin griz? Mikro-ex soja ima nešto veći procenat ulja što je uslovljno primenom mikronizacije, zatim izuzetno prijatan ukus i miris, vrlo nizak sadržaj vlage i povećanu svarljivost i iskoristljivost hranljivih sastojaka.

Za proizvodnju Mikro-ex soje koristi se zrno nekoliko ZP sorti soje proverenog nutritivnog kvaliteta, defmisanog sadržaja vlage (12-14%o) i potpuno čisto bez primesa, a uslovi termičke prerade soje u našim uređajima, uz otimalnu vlažnost soje, uslovljavaju razbijanje kompleksne strukture sojinih proteina i njihovo prilagođavanje enzimskom sistemu životinja.

ZP kompletne smeše za ishranu životinja dobijene su po originalnoj ZP recepturi i tehnologiji. Originalnost smeša je u načinu obrade sirovina koje ulaze u njihov sastav. Tokom dugogodišnjih istraživanja uočeno je da određeni termički tretmani imaju pozitivan uticaj na poboljšanje hranljivog sastava različitog zrnevlja. Za proizvodnju ZP smeša koriste se sirovine (kukuruz, soja, pšenica, ječam, tritikale i stočni grašak) koje su prethodno termički tretirane. Odnosno, pri proizvodnji smeša u određenom odnosu meša se i melje ekstrudovano ili mikronizovano zrnevlje odabranih sirovina biljnog porekla.

Primenjeni termički tretmani utiču na želatinizaciju škroba i razmotavanje kompleksnih proteinskih lanaca, pri čemu se omogućava lakša enzimska digestija, a time i iskoristljivost. Ova karakteristika smeša naročito je bitna pri ishrani najmlađih kategorija životinja koje nemaju dovoljno razvijen enzimski sistem, dok se kod starijih životinja postiže nadprosečan prirast.

ZP hrana za životinje

Takođe, izvršen je pažljiv odabir nutritivno visoko vrednih biljnih sirovina. Za proizvodnju ZP smeša koristi se zrno posebno odagranih ZP genotipova kukuruza, soje, pšenice, ječama, tritikalea i stočnog graška. Zrno ovih genotipova odlikuje se visokim sadržajem beta-karotina provitamina vitamina A, povećanim sadržajem kalijuma, magnezijuma i kalcij uma, povećanim sadržajem esencijalnih aminokiselina lizina i metionina i visokim sadržajem dijetalnog vlakna beta- glukana.

ZP kompletna smeša za ishranu prasadi od odbijanja do 25kg telesne mase - ZP «Ducko» (za ishranu svinja preko 30kg koristi se uz dodatak 30% kukuruza) - deklarisana je prema pravilnikom propisanim vrednostima za smeše za prasad do 15kg. Međutim, stvarni sastav smeše je daleko bolji:

ZP«Ducko» Deklarisano prema Pravilniku Vlaga, % 7,0-7,3 max 12 Pepeo, % 4,4-4,9 max 8 Celuloza, % 2,8-3,2 max 5 Proteini, % 21,7-22,8 min 20 Ulje, % 6,7-7,9 min 5 Svarljivost suve materije, % 83,0-84,7

U cilju ispitivanja kvaliteta proizvoda, postavljeni su i hranidbeni ogledi. Prema rezultatima, prosečno, dnevni prirast po prasetu bio je 660g kod životinja hranjenih smešom ZP «Ducko» i 540g kod kontrolne grupe. Prasad hranjena ZP smešom postigli su za 120g, odnosno 18,18%> veći prosečan dnevni prirast od prasadi kontrolne grupe. Konverzija (utrošak hrane za kg prirasta) životinja hranjenih ZP smešom bila je 2,11 kg, a kod kontrolne grupe 2,6Qkg. Kontrolna grupa životinja imala je za 23,2% veći utrošak hrane za kg prirasta. Značajno je istaći da se prosečni dnevni prirast na našim farmama za ovu kategoriju životinja kreće u intervalu od 250g do 450g. Sa ZP smešom postignut je znatno veći dnevni prirast po prasetu. Tokom hranidbenih ogleda životinje hranjene smešom ZP «Ducko» nisu imale nikakvih zdravstvenih problema. Njihov napredak je bio vidljiv, isticale su se sjajem kože i dlake, jedrošću i bile su izuzetne živahnosti.

ZP hrana za životinje

Na tržištu ZP «Ducko» je u pakovanju od 25kg (bela dvoslojna papirna vreća sa crvenom štampom i središnim izolacionim slojem), sa rokom upotrebe 4 meseca. ZP Kompletne smeše za ishranu pilića I i II - ZP «Micko 1» i ZP «Micko 2»- deklarisane su po pravilniku vrednostima za smeše za piliće do 22. dana tova i od 23. do 43. dana tova. Međutim, smeša ZP «Micko 1» ima za 4% više proteina i za 0,5% lizina nego što je naznačeno na deklaraciji, a smeša ZP «Micko 1» ima za skoro 3% više proteina.

ZP hrana za životinje

Prema rezultatima hranidbenom ogledu, koji je postavljen u decembru, kada pilići energiju troše i na zagrevanje i na prirast, ishrana pilića smešom «Micko 1» dala je prirast od 830g i konverziju 1,59 kg/kg, a pri ishrani pilića smešom «Micko 2» prirast od 2,03 kg i konverziju 1,97 kg/kg.

ZP Kompletna smeša za nosilje jaja za konzum I - ZP «Zlatna koka». Pri proizvodnji ove smeše pored ostalih sirovina biljnog porekla koristi se poseb- no odabran hibrid kukuruza žutog zrna sa visokim sadržajem narandžastog pigmenta - p-karotina i genotip kukuruza crvenog zrna ZP Rumenka sa visokim sadržajem crvenog pigmenta - antocijana. Ishrana koka nosilja smešom sa visok sadržaj ovih pigmentnih jedinjenja uslovljava proizvodnju jaja sa veoma izraženom bojom žumanca. Takođe, ova jedinjenja imaju i antioksidativnu i provitaminsku funkciju. Pored toga, smeša ZP «Zlatna koka» ima preko 3% linolenske kiseline ili omega-tri faktora što uzrokuje i povećan sadržaj ove esencijalne masne kiseline u jajima. Obzirom na efekat omega-tri faktora u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja i snižavanju holesterola proizilazi i značaj konzumiranja namirnica sa povećanim sadržajem ove esencijalne masne kiseline.

Kao i ostale ZP smeše deklarisana je prema pravilniku, ali se stvarni sastav smeše znatno bolji:

Na tržištu ZP «Micko 1 i 2» i ZP «Zlatna koka» su u pakovanju od 15kg (bela dvoslojna papirna vreća sa ljubičastom štampom u skladu za dizajnom ZP brenda) sa rokom upotrebe 4 meseca

Svi novi proizvodi Instituta za kukuruz su ispitani u sertifikovanoj laboratoriji, deklarisani u skladu sa zvaničnim pravilnikom i pakovani u propisanoj ambalaži. Proizvodi su označeni bar kodom, dodeljenim od strane Jugoslovenske asocijacije za numerisanje EAN YU, što trgovinskim radnjama olakšava kontrolu ulaza, izlaza i naplaćivanja naših proizvoda.

FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
-
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright poljoberza.net - 2004